cofidis.cz

Website:http://www.cofidis.cz
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy6
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)



0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezeny



Definice (30)

1

2   0

p.a.


Zkratka p. a., neboli per annum, latinsky znamená „roční“ a uvádí se u úrokové sazby jako „roční úroková sazba“.
Zdroj: cofidis.cz

2

1   0

Ručitel


Ručitelem se rozumí osoba, která poskytuje ručení. Ručí za úvěr, to znamená, že bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.
Zdroj: cofidis.cz

3

1   1

Jistina


Jistina je půjčený finanční obnos, za jehož půjčení dlužník platí věřiteli úrok. Jistina je při řádném splácení součástí splátky hypotečního úvěru.
Zdroj: cofidis.cz

4

1   0

INKASO


Inkaso je běžný způsob splácení, u kterého se měsíční splátka automaticky převádí z bankovního účtu klienta na účet COFIDIS. Klient nemusí mít obavu z pozdního zaplacení splát [..]
Zdroj: cofidis.cz

5

1   1

Celková dlužná částka


Celková dlužná částka je součet všech dlužných pohledávek, které má klient (dlužník) vůči věřiteli. Dlužná částka zahrnuje nejen klientem čerpanou částku, ale též napříkla [..]
Zdroj: cofidis.cz

6

0   0

Úvěrový účet


Úvěrovým účtem u věřitele se rozumí záznam věřitele o výši úvěrového limitu, čase a výši čerpání úvěru, o placení splátek úvěru a aktuálním zůstatku úvěrového limitu. [..]
Zdroj: cofidis.cz

7

0   0

Úvěrový limit


Úvěrový limit je aktuální maximální výše úvěru schválená věřitelem, kterou je dlužník oprávněn v určitém období čerpat na základě podmínek smlouvy o úvěru.
Zdroj: cofidis.cz

8

0   0

Úvěr


Úvěr jsou dočasně poskytnuté finanční prostředky v jakékoliv formě. Úvěr je poskytnutí peněz za úrok, kdy věřitel dočasně zapůjčí peníze klientovi s tím, že po určité době [..]
Zdroj: cofidis.cz

9

0   0

Úroková míra


Úroková míra nebo úroková sazba je částka vyjádřená v procentech, která je klientovi vypočítávána každý měsíc z jeho aktuální dlužné částky.
Zdroj: cofidis.cz

10

0   0

Spolužadatel


Spolužadatelem úvěru může být manželka/manžel, druh/družka, partner/partnerka (registrované partnerství) nebo jeden z rodičů ze společné domácnosti žadatele, popřípadě i cizí osob [..]
Zdroj: cofidis.cz


Pro zobrazení všech definic slova 30 se přihlašte, prosím.