czechwealth.cz

Website:http://www.czechwealth.cz
Obdržené pozitivní hlasy59
Obdržené negativní hlasy25
Karma:33 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1015)

1

14   4

Kovenant


Druh cenného papíru, podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce.
Zdroj: czechwealth.cz

2

4   0

Přistupitel k závazku


Není-li bonita dlužníka, eventuálně spoludlužníka dostatečná, může se případ řešit pomocí přistupitele k závazku. Je to osoba, k [..]
Zdroj: czechwealth.cz

3

3   2

Prolongace


Prodloužení
Zdroj: czechwealth.cz

4

3   0

Akcie


Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidač [..]
Zdroj: czechwealth.cz

5

2   0

Vlastní kapitál


Čistý majetek podniku.
Zdroj: czechwealth.cz

6

2   0

Vinkulace


Obecný termín používaný v peněžnictví, nikoliv v zákoně. Představuje formu zástavy ve prospěch věřitele (vinkulace účtu stavební [..]
Zdroj: czechwealth.cz

7

2   0

Deflace


Pokles všeobecné cenové hladiny. Opak inflace.
Zdroj: czechwealth.cz

8

1   0

Závazek


Částka dlužná mezi dvěma partnery z pohledu dlužníka.
Zdroj: czechwealth.cz

9

1   0

Window Dressing


Strategie používaná podílovými fondy a portfolio manažery před koncem roku nebo čtvrtletí za účelem optického vylepšení výkon [..]
Zdroj: czechwealth.cz

10

1   0

Úpadek


Taková situace dlužníka, kdy dlužník má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Fyzick&a [..]
Zdroj: czechwealth.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1015 se přihlašte, prosím.