diskontreality.cz

Website:http://www.diskontreality.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (35)

1

1   0

nízkoenergetický dům


Za nízkoenergetický dům je považována stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Řídí [..]
Zdroj: diskontreality.cz

2

1   0

číslo popisné


unikátní číslo budovy v katastrálním území; čísla budov na sebe obvykle v řadě nenavazují
Zdroj: diskontreality.cz

3

0   0

Najděte svůj nový domov


Typ nemovitosti: ---
Zdroj: diskontreality.cz

4

0   0

výpis z katastru nemovitostí


veřejná listina obsahující soupis nemovitostí v daném katastrálním území. Obsahuje polohu nemovitosti, nákres a údaje o pa [..]
Zdroj: diskontreality.cz

5

0   0

tržní odhad


udavá reálnou hodnotu věci (nemovitosti) na trhu. Cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku
Zdroj: diskontreality.cz

6

0   0

tržní ocenění nemovitosti


vyjadřuje cenu, která odpovídá prodejní ceně nemovitosti ve stejné lokalitě ke stejnému dni
Zdroj: diskontreality.cz

7

0   1

tržní cena


cena, která odpovídá ceně při prodeji stejné nebo podobné věci k určitému datu, bez osobních poměrů mezi prodávajícím a kupu [..]
Zdroj: diskontreality.cz

8

0   0

smluvní cena


cena sjednaná ve smlouvě
Zdroj: diskontreality.cz

9

0   0

rezervační smlouva


Rezervační smlouva se užívá při převodu nemovitosti, zejména v případě prodeje prostřednictvím realitní kanceláře. Zajiš’tu [..]
Zdroj: diskontreality.cz

10

0   0

předkupní právo


právo osoby požadovat, aby byla věc nejprve nabídnuta ke koupi této osobě. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kd [..]
Zdroj: diskontreality.cz


Pro zobrazení všech definic slova 35 se přihlašte, prosím.