dvkk.cz

Website:http://www.dvkk.cz
Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy2
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (45)

1

5   1

edukace


1. v obecném významu vyjadřuje veškeré situace, při nichž probíhají nějaké edukační procesy, tj. dochází k nějakému druhu učení (záměrného i bezděčného). Edukací je tedy neje [..]
Zdroj: dvkk.cz

2

2   0

kompetence


zahrnuje vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, jejichž specifické kombinace v daném kontextu umožňují kompetentní výkon.
Zdroj: dvkk.cz

3

2   0

formální vzdělávání


učení, které je realizováno v organizovaném a strukturovaném prostředí (tj. ve vzdělávacích a výcvikových institucích). Formální učení je záměrné z hlediska učící se osoby a ty [..]
Zdroj: dvkk.cz

4

1   0

evaluace


hodnocení
Zdroj: dvkk.cz

5

1   0

akreditace


proces, v průběhu kterého pověřená instituce (např. MŠMT, MZ, MPSV) posuzuje kvalitu žádosti o poskytování vzdělávání. Posuzuje se nejen žádost, ale i způsobilost (organizační, pe [..]
Zdroj: dvkk.cz

6

0   0

zkouška profesní kvalifikace


viz Národní soustava kvalifikací (NSK)
Zdroj: dvkk.cz

7

0   0

zájmové vzdělávání


souhrn výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních a dalších systematických i jednorázových aktivit. Směřuje k účelnému naplnění volného času a umožňuje lidem získat věd [..]
Zdroj: dvkk.cz

8

0   0

webinář


živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu pouze přes webový prohlížeč. Pojem "webinář" pochází ze spojení slov "webový seminář". Účastník webináře [..]
Zdroj: dvkk.cz

9

0   0

vzdělávání seniorů


oblast teorie a praxe, která se zabývá záměrným edukačním působením ve stáří. Vzdělávací aktivity přispívají v seniorském věku k pocitu důstojnosti, spokojenosti a naplnění soc [..]
Zdroj: dvkk.cz

10

0   0

vzdělávání dospělých


vzdělávací proces, který zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované dospělými jedinci v rámci formálního a neformálního vzdělávání. Viz další vzdělávání; andragogika.
Zdroj: dvkk.cz


Pro zobrazení všech definic slova 45 se přihlašte, prosím.