eakcie.cz

Website:http://www.eakcie.cz
Obdržené pozitivní hlasy25
Obdržené negativní hlasy5
Karma:19 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (434)

1

4   0

Důchod


Peněžní příjem. Výnos z fungování výrobního faktoru. Z práce je to mzda, z kapitálu zisk (úrok) a z půdy renta
Zdroj: eakcie.cz

2

2   0

Produktivita práce


 Vyjadřuje účinnost lidské práce. Mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času
Zdroj: eakcie.cz

3

2   0

Ekonomie


Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezený [..]
Zdroj: eakcie.cz

4

1   0

Variabilní náklady


Jsou druhem nákladů, které se mění s objemem výroby. Pokud roste produkce podniku, tato část nákladů se také zvyšuje
Zdroj: eakcie.cz

5

1   0

Valuta


Zahraniční peníze v hotovosti ve formě papírových peněz nebo mincí
Zdroj: eakcie.cz

6

1   0

Schodek


Deficit. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)
Zdroj: eakcie.cz

7

1   0

Produkt


Výsledek výroby. Může mít formu výrobku nebo služby
Zdroj: eakcie.cz

8

1   0

Primární sektor


 Soubor odvětví v hospodářství vyrábějících základní suroviny pro další zpracování a potraviny pro obyvatelstvo. Nazývá se též zemědělství
Zdroj: eakcie.cz

9

1   0

Poptávka


Množství statků a služeb, které si kupující při daných cenách chtějí koupit. Vývoj poptávky závisí především na ceně zboží. Výkladový slovník ekonomických pojmů 11
Zdroj: eakcie.cz

10

1   0

Mzda


Odměna za práci
Zdroj: eakcie.cz


Pro zobrazení všech definic slova 434 se přihlašte, prosím.