elektrickaenergia.sk

Website:http://www.elektrickaenergia.sk
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy0
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (145)

1

1   0

Ostrov


je časť elektrizačnej sústavy elektricky oddelená od prepojenej sústavy - je to v podstate stav núdze, ktorý treba čo najrýchlejšie previesť do no [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk

2

1   0

Nulový vodič


je vodič jednofázovej sústavy vodivo spojený so zemou, t. j. jeho napätie proti zemi je nulové. Funkciou nulového vodiča je uzatvárať prúdov&ya [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk

3

1   0

Frekvencia


(kmitočet) je počet kmitov za jednotku času. Jednotkou frekvencie f je 1 Hz (hertz je počet kmitov za sekundu). H Hlavný istič pred elektromerom je istiace zariadenie odberateľa elektriny [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk

4

0   0

Žiarivka


je svetelný zdroj, ktorý pracuje na odlišnom princípe ako žiarovka (je to nízkotlaková ortuťová výbojka, nesprávne sa nazýva ne& [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk

5

0   0

Zmluvný zákazník


je synonymom k pojmu zmluvný odberateľ a zdôrazňuje, že obchod prebieha v trhových podmienkach.
Zdroj: elektrickaenergia.sk

6

0   0

Zmluvný výkon


je maximálny výkon, ktorý sa dodávateľ zaväzuje dodať a zákazník neprekročiť. V súčasných podmienkach elektrizačnej sústavy SR [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk

7

0   0

Zmluvný odberateľ


je zákazník, ktorý má s dodávateľom elektriny dohodnutú zmluvu a špecifikované podmienky dodávky vrátane ceny. V SR väč&sca [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk

8

0   0

Zmluva


je písomná právna forma upravujúca záväzkový vzťah medzi dvoma (bilaterálna) alebo viacerými zúčastnenými stranami (multila [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk

9

0   0

Zmiešané vykurovacie systémy


sú kombináciou akumulačných pecí a priameho ohrevu. K dispozícii sú kombinované (hybridné) pece alebo sa používa kombinácia samo [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk

10

0   0

Zelená energia


Pojem, ktorým sa označuje dodávaná elektrická energia, ktorá bola vyrobená alternatívnymi zdrojmi (malé vodné eketrárne, slnečn& [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk


Pro zobrazení všech definic slova 145 se přihlašte, prosím.