elseaz.cz

Website:http://www.elseaz.cz
Obdržené pozitivní hlasy77
Obdržené negativní hlasy17
Karma:61 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (70)

1

56   7

Empatie


Empatie je schopnost vcítit se. Empatický člověk vnímá pocity druhých, vcítí se do nich, je schopen naladit se na podobnou emocionální úroveň. Empatické naslouchání je nejvyšší úro [..]
Zdroj: elseaz.cz

2

4   2

Komunikace


 Komunikace představuje dvousměrný proces dosahování vzájemného porozumění. Účastníci (vysílač x příjemce) si při něm předávají informace, vzájemné pochopení však závis [..]
Zdroj: elseaz.cz

3

3   0

Flexibilita


 Flexibilita obecně vyjadřuje schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky, přizpůsobivost.
Zdroj: elseaz.cz

4

3   0

Stimulace


 Stimulace představuje působení určité okolnosti, činnosti, děje, ve snaze povzbudit či podnítit jedince k nějakému chování, jednání, činnosti. Stimulace je nástrojem vnějšího [..]
Zdroj: elseaz.cz

5

2   0

Eustres


 Stres nemusí mít vždy negativní vliv na organismus. Eustres představuje takovou míru stresu, která zvyšuje aktivitu organismu a vede k vyššímu výkonu. Proto bývá též označován [..]
Zdroj: elseaz.cz

6

2   0

Kompetence


Kompetence jsou schopnosti, dovednosti, způsoby chování a postoje jednotlivce. Je to způsob, jakým lidé uplatňují svoje odborné znalosti a dosahují výsledků. Hodnocení kompetencí je obvy [..]
Zdroj: elseaz.cz

7

2   0

Seminář


 Seminář je prezentace na určité téma, týkající se zpravidla některé dílčí části znalostí či dovedností. Semináře mívají vesměs formu přednášky a následné diskuse. Typ [..]
Zdroj: elseaz.cz

8

1   0

Frustrace


 Frustrace je, obdobně jako stres, nepříznivý stav organismu. Frustrace vzniká v důsledku neuspokojení z nějaké činnosti nebo zklamání ze zmaření či nedosažení vytyčeného cíle [..]
Zdroj: elseaz.cz

9

1   0

Counselling


 Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností zaměstnanců. Do češtiny bývá nepřesně překládán jako poradenství. Tato metoda je však založena na vzájemném konz [..]
Zdroj: elseaz.cz

10

1   1

Manažer


Manažer je odpovědný za úspěšný chod útvaru (střední manažer), týmu (projektový manažer)nebo i celé organizace (top manažer), kterou řídí. Manažera lze charakterizovat jako osobu, [..]
Zdroj: elseaz.cz


Pro zobrazení všech definic slova 70 se přihlašte, prosím.