energetika.plzen.eu

Website:http://energetika.plzen.eu
Obdržené pozitivní hlasy23
Obdržené negativní hlasy9
Karma:13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (285)

1

7   1

Izotop


Izotopy jsou nazývány atomy se stejným počtem protonů a rozdílným počtem neutronů. Mají velmi podobné chemické vlastnosti (díky stejnému elektronovému obalu).
Zdroj: energetika.plzen.eu

2

3   1

Fosilní paliva


Látky na bázi uhlíku a vodíku, vzniklé před miliony let v zemské kůře přetvořením organických látek. Podle skupenství rozlišujeme tuhá paliva (uhlí), kapalná paliva (ropa) [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

3

2   0

Hať


Hať je vlastně menší přehrada. Její využití jako haťové vodní elektrárny je možné hlavně na řekách s malým sklonem dna a s velkými průtoky. Podle konstrukce můžeme hatě dělit n [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

4

1   0

Zemní plyn


Zemní plyn patří mezi fosilní paliva a jeho základní složkou je uhlovodík metan CH4, který obvykle tvoří 88-99,8% plynu. Čím více metanu zemní plyn obsahuje, tím je z hledisk [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

5

1   0

Uhlí


Tuhé fosilní palivo. Podle geologického stáří je nejstarší černé uhlí, potom hnědé uhlí a nejmladší jsou lignity. Výhřevnost uhlí odpovídá geologickému stáří, takže nejvýhř [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

6

1   0

Ropa


Kapalná směs uhlovodíků fosilního původu, představující výchozí surovinu v petrochemickém průmyslu. Ropa je tekutá světležlutá až temněčerná hmota o hustotě 0,73 i přes 1 t/m3. [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

7

1   1

Ohmův zákon


Ohmův zákon je základní zákon elektrických obvodů. Udává vztah mezi elektrickým napětím U a elektrickým proudem I protékajícím vodičem o elektrickém odporu R . R [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

8

1   0

Nukleon


Nukleon je společný název pro částice jádra atomu - neutron a proton.
Zdroj: energetika.plzen.eu

9

1   0

Manometr


Přístroj na měření tlaku. Tvorba páry v kotli je izobarický děj, to znamená, že probíhá při konstantním tlaku. Je proto přesné určení tlaku v kotli důležitým provozním údajem. J [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

10

1   0

Magnetizmus


Schopnost vzájemného působení látky a magnetického pole. Magnetické děje jsou přímým následkem elektrických dějů. Pojmem magnetizmus také označujeme vědní obor zkoumající vznik ma [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu


Pro zobrazení všech definic slova 285 se přihlašte, prosím.