estetickyslovnik.sk

Website:http://www.estetickyslovnik.sk
Obdržené pozitivní hlasy33
Obdržené negativní hlasy24
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1269)

1

4   6

satira


Posmech, výsmech. Môže byť zlostná aj láskavá. Jej hraničné podoby sú –> sardonické a –> sarkastické. à humor
Zdroj: estetickyslovnik.sk

2

3   2

epický


Výrazová aj hodnotová kategória. Rozprávačský, výpravný. Spravidla obsahuje napätie a dynamiku. Väčšinou sa nevyjadruje v zložitých obrazoch, alegóriách alebo symboloch a nie je ta [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

3

2   0

interpret


Umelec, ktorý pre tvorbu svojho diela využíva určitú predlohu. V interpretačných umeniach slúžia ako predlohy neúplné zápisy diela, napr. notový zápis v hudbe, projekt stavby v architek [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

4

1   0

subkultúra


Relatívne samostatná časť kultúry určitej spoločnosti, ktorá je často v opozícii k dominantnej kultúre. Z hľadiska kultúry väčšiny reprezentuje odchýlku od normy. Subkultúry vytvá [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

5

1   0

snob


Človek, ktorý sa zaoberá umením a kultúrou povrchne a pre efekt. Záleží mu na tom, aby prezentoval vyberaný vkus. –> snobizmus
Zdroj: estetickyslovnik.sk

6

1   1

sloh


Historický súbor analogických vyjadrovacích princípov, spôsobov tvorby, umeleckých zámerov a pohľadov na svet, ktorý vyviera z jednotných svetonázorových princípov a obsahuje analogic [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

7

1   0

reklama


Činnosť zameraná na propagáciu tovaru s cieľom priviesť diváka ku kúpe tovaru. Je súčasťou kultúrneho priemyslu. Orientuje sa na rýchle získanie zákazníka väčšinou bez toho, aby sa [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

8

1   0

profesionál


1.Človek, ktorý sa určitou činnosťou živí. 2. Človek, ktorý dosiahol vysoký stupeň majstrovstva vo svojej tvorbe. –>  majstrovstvo.
Zdroj: estetickyslovnik.sk

9

1   0

pátos


Výrazová kategória. Prudké vzrušenie, vzletný výraz, ktorý neskrýva veľkú hĺbku a emocionálne oduševnenie. Môže aj nemusí mať veľkú dynamiku. Kombinuje tragické a vznešené. M [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

10

1   1

lyrika


Literárny umelecký druh. Hlavným umeleckým materiálom je jazyk vo forme viazanej reči – v minulosti hlavne viazaný verš, dnes už aj voľný verš. Pracuje  aj s voľným monologickým (spr [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk


Pro zobrazení všech definic slova 1269 se přihlašte, prosím.