finkap.cz

Website:http://www.finkap.cz
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy2
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (156)

1

2   0

Opotřebení


přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím popřípadě užíváním
Zdroj: finkap.cz

2

1   0

Sbírka


soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu ,přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku
Zdroj: finkap.cz

3

1   0

Jiná majetková škoda


jakákoliv škoda vyplývající ze škod usmrcením, na zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk
Zdroj: finkap.cz

4

1   0

Hrubá nedbalost


zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, které vybočuje z norem obvyklého chování
Zdroj: finkap.cz

5

1   0

Cesionář


ten , kdo přijímá do zajištění ( zajišťovna )
Zdroj: finkap.cz

6

0   0

Zprostředkovatel cestovní služby


jakákoliv cestovní kancelář nebo cestovní agentura či jiný prodejce cestovních služeb
Zdroj: finkap.cz

7

0   0

Zprostředkovatel


Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směř [..]
Zdroj: finkap.cz

8

0   0

Zničení věci


změna stavu věci,kterou objektivně není možno odstranit optavou a proto ji již nelze dále pužívat k původnímu účelu
Zdroj: finkap.cz

9

0   0

Zelená karta


Mezinárodní karta automobilového pojištění, která od 1. 1. 2009 zcela nahradí vnitrostátní doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Čili od 1. ledna 2009 bude zelená karta je [..]
Zdroj: finkap.cz

10

0   0

Zasloužené pojistné


část předepsaného pojistného ,která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím
Zdroj: finkap.cz


Pro zobrazení všech definic slova 156 se přihlašte, prosím.