flashstudio.cz

Website:http://www.flashstudio.cz
Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy6
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (141)

1

2   0

Zrcadlo sazby


Zrcadlo sazby je vymezený prostor na stránce tiskoviny. Pro názornost to může být třeba obdélník, který je na stránce umístěn tak, že nahoře, dole, vlevo a vparvo je mezi ním a koncem [..]
Zdroj: flashstudio.cz

2

2   0

Předsádka


Předsádka je dvoulist papíru sloužící ke spojení knižního bloku s deskami a k ochraně prvního a posledního archu knihy.
Zdroj: flashstudio.cz

3

1   0

Remitenda


Remitenda je neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která je vrácena vydavatelství.
Zdroj: flashstudio.cz

4

1   3

Parchant


Parchantem se v typografii označuje chyba ve zlomu textu. Začíná-li stránka nebo sloupec poslední krátkou východovou řádkou odstavce (tzv. sirotek), případně končí-li stránka samostat [..]
Zdroj: flashstudio.cz

5

1   0

Knihtisk


Knihtisk je nejstarší tisková technika, tzv. tisk z výšky. Poprve se objevuje ve 14. století.
Zdroj: flashstudio.cz

6

1   0

Gamut


Gamut je barevný rozsah barev (CMYK, RGB, LaB atd.), které je konkrétní dané zařízení schopno zobrazit. Pro příklad když hovoříme o barevném gamutu monitoru, mluvíme o spektru barev, [..]
Zdroj: flashstudio.cz

7

0   0

Značka #


Značka # se v anglicky psaných textech používá ve smyslu „číslo“, od následující číslice se odděluje mezerou, v češtině se nepoužívá.
Zdroj: flashstudio.cz

8

0   0

Zlom


Zlom je uspořádání textů, tiulků, obrázků, poznámek, popisků a dalších komponentů tiskovin do stran, kapitol či knih.
Zdroj: flashstudio.cz

9

0   0

Zlacení


Zlacení je nanášení tenké kovové vrstvy za použití tlaku, tepla nebo kombinace obojího. Kovová fólie bývá opatřena tlakovým nebo tavným lepidlem. Při zlacení například kožených [..]
Zdroj: flashstudio.cz

10

0   0

Závorky


Závorky se používají na začátku a na konci vloženého textu, nejběžnější jsou kulaté ( ), další varianty jsou [ ] { } < > Závorky se píší vždy těsně (bez mezer) k te [..]
Zdroj: flashstudio.cz


Pro zobrazení všech definic slova 141 se přihlašte, prosím.