flek.cz

Website:http://www.flek.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy6
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (26)

1

2   3

Fokus


Vychází z anglického slova focus, v překladu zaměřit se. Jde tedy o koncentrování se na danou konkrétní věc, zacílení se.
Zdroj: flek.cz

2

1   1

Rekvalifikace


Český ekvivalent tohoto pojmu je přeškolení. Je to snaha o formování pracovních schopností člověka, které jsou odlišné od těch, co umí. Má sloužit k snadnějšímu nalezení vhodné [..]
Zdroj: flek.cz

3

1   1

Oportunita


Výraz využívající se pro „příležitost“ vycházející z anglického opportunity. Většinou jde o obchodní příležitost.
Zdroj: flek.cz

4

1   0

Leader


Leader, lídr, vůdce, aneb osoba s velkým vlivem na ostatní. Má schopnost přimět lidi, aby jej následovali. Ve firmě může zastávat pozici vedoucího.
Zdroj: flek.cz

5

1   0

Closing


Closing neboli zavírání, výraz pro uzavření smlouvy, transakce či projektu. Nejčastěji se objevuje v oblasti právních služeb.
Zdroj: flek.cz

6

1   0

Benefity


Benefity jsou zaměstnanecké výhody, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům nad rámec mzdy. Benefity mohou mít různou podobu – stravenky, jazykové či odborné kurzy, firemní elektron [..]
Zdroj: flek.cz

7

0   0

Teambuilding


Česky budování týmu. Je určen převážně pro blízké spolupracovníky, většinou probíhá formou různých her či úkolů a jeho účelem je stmelení pracovníků a jejich vzájemné pozn [..]
Zdroj: flek.cz

8

0   0

Staffing


Rozmisťování pracovní síly organizace – formování počtu, struktury a pracovních schopností zaměstnanců organizace.
Zdroj: flek.cz

9

0   0

PR


Bývá tak často označováno oddělení, které se zabývá vztahy s veřejností. Zabývají se komunikací a dalšími aktivitami.
Zdroj: flek.cz

10

0   0

Outplacement


Jedná se o personální poradenství pro společnosti, které propouštějí zaměstnance, a pro propouštěné zaměstnance. Jeho úkolem je podpořit tyto osoby při hledání nového zaměstnání [..]
Zdroj: flek.cz


Pro zobrazení všech definic slova 26 se přihlašte, prosím.