fmg.sk

Website:http://www.fmg.sk
Obdržené pozitivní hlasy27
Obdržené negativní hlasy21
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (596)

1

4   3

Pubescent


Je to jedinec v puberte
Zdroj: fmg.sk

2

4   0

Promiskuita


Ide o èasté striedanie sexuálnych partnerov,a býva prejavom hypersexuality.Obèas sprevádza i niektoré du¹evné choroby.
Zdroj: fmg.sk

3

2   1

Puberta


Je to obdobie pohlavného dozrievania s nástupom funkcie pohlavných ¾liaz. Na konci puberty je jedinec fyzicky pripravený k plodeniu. Puberta je spú¹»aná z riadiacich centier mozgu a v jej ná [..]
Zdroj: fmg.sk

4

2   2

Nymfomanka


¾ena, ktorá je postihnutá nymfomániou - hypersexuálna ¾ena.
Zdroj: fmg.sk

5

1   0

Tumor


Je to nádor, nezhubné alebo zhubné bujnenie buniek.
Zdroj: fmg.sk

6

1   0

Strie


Sú to trhlinky v ko¾i, objavujúce sa pri rýchlom zväè¹ení príslu¹nej èasti tela - pribratie, tehotenstvo.
Zdroj: fmg.sk

7

1   0

Placebo


Je to prípravok, ktorý napodobòuje niektorý liek, ale neobsahuje úèinnú látku.
Zdroj: fmg.sk

8

1   0

Kynofília


Je to sexuálna úchylka, pri ktorej èlovek tú¾i po pohlavnom styku so psom.
Zdroj: fmg.sk

9

1   0

Hypofýza


Je to podvesok mozgový - endokrinná ¾µaza.
Zdroj: fmg.sk

10

1   0

Gynekológia


Ide o lekársky odbor, ktorý sa zaoberá starostlivos»ou o ¾enu, zahÅ?òa najmä výskum, diagnózu, lieèbu a prevencii chorôb ¾enských pohlavných orgánov.
Zdroj: fmg.sk


Pro zobrazení všech definic slova 596 se přihlašte, prosím.