help24.cz

Website:http://www.help24.cz
Obdržené pozitivní hlasy127
Obdržené negativní hlasy105
Karma:21 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1293)

1.

10   0

DUBIÓZNÍ


nejistý, pochybný (napø.dubiózní prognóza)
Zdroj: help24.cz

2.

8   2

RELEVANTNÍ


závažný, dùležitý, významný, podstatný
Zdroj: help24.cz

3.

6   1

BILATERÁLNÍ


oboustranný, dvoustranný
Zdroj: help24.cz

4.

4   1

SIDERODROMOFOBIE


strach z jízdy vlakem
Zdroj: help24.cz

5.

4   4

INVEKTIVA


ostré obvinìní, útoèná námitka
Zdroj: help24.cz

6.

4   1

AMBICE


ctižádostivý nárok jedince, úsilí vyniknout, uplatnit se, snaživost
Zdroj: help24.cz

7.

3   2

PROMISKUITA


nevázaný pohlavní styk, støídání sexuálních partnerù
Zdroj: help24.cz

8.

3   0

NEUROTIZACE


proces, jímž jsou u jedince vyvolávány pøíznaky neurózy
Zdroj: help24.cz

9.

3   0

BENEVOLENTNÍ


svolný, povolný, shovívavý
Zdroj: help24.cz

10.

2   1

VENTRÁLNÍ


bøišní
Zdroj: help24.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1293 se přihlašte, prosím.