help24.cz

Website:http://www.help24.cz
Obdržené pozitivní hlasy131
Obdržené negativní hlasy108
Karma:24 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1293)

1

12   0

DUBIÓZNÍ


nejistý, pochybný (napø.dubiózní prognóza)
Zdroj: help24.cz

2

8   2

RELEVANTNÍ


závažný, dùležitý, významný, podstatný
Zdroj: help24.cz

3

6   1

BILATERÁLNÍ


oboustranný, dvoustranný
Zdroj: help24.cz

4

4   1

SIDERODROMOFOBIE


strach z jízdy vlakem
Zdroj: help24.cz

5

4   4

INVEKTIVA


ostré obvinìní, útoèná námitka
Zdroj: help24.cz

6

4   1

AMBICE


ctižádostivý nárok jedince, úsilí vyniknout, uplatnit se, snaživost
Zdroj: help24.cz

7

3   2

PROMISKUITA


nevázaný pohlavní styk, støídání sexuálních partnerù
Zdroj: help24.cz

8

3   0

NEUROTIZACE


proces, jímž jsou u jedince vyvolávány pøíznaky neurózy
Zdroj: help24.cz

9

3   0

BENEVOLENTNÍ


svolný, povolný, shovívavý
Zdroj: help24.cz

10

2   1

VENTRÁLNÍ


bøišní
Zdroj: help24.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1293 se přihlašte, prosím.