industrycult.cz

Website:http://www.industrycult.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy3
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (32)

1

2   0

podlaží


Podlaží je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je jedním ze základních údajů o budově http://cs.wikipedia.org/wiki/Podla%C5%BE%C3%AD Q
Zdroj: industrycult.cz

2

2   2

inženýring


souhrn činností směřujících k získání příslušných povolení od dotčených úřadů a účastníků řízení, případně získání dohod a stanovení podmínek. Součástí inženýrin [..]
Zdroj: industrycult.cz

3

0   1

zaměření


Zaměřením stavby se rozumí geodetické určení polohy nové budovy v terénu a její zobrazení do katastrální mapy. Pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí je nutno vyhotovit geometric [..]
Zdroj: industrycult.cz

4

0   0

zastavovací studie


Zastavovací studie řeší koncepci využití daného území (lokality) pro účely bydlení v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Celková situace Celková situace navrhované výs [..]
Zdroj: industrycult.cz

5

0   0

výkres tvaru


technický výkres kreslený ve vhodně zvoleném měřítku a obsahující všechny informace nutné pro výrobu konkrétní součásti, stroje, realizaci stavby, prostorového objektu apod. W X Y Z
Zdroj: industrycult.cz

6

0   0

urbanistický normativ


definování urbanistických zásad pro dané území územní plán
Zdroj: industrycult.cz

7

0   0

Technický výkres


http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%BD_v%C3%BDkres U
Zdroj: industrycult.cz

8

0   0

statiský výpočet


a stejně tak i dynamický výpočet se zpracovává buď jako samostatný dokument sloužící pro návrh a ověření bezpečnosti nosné konstrukce, nebo je ve většině případů součástí cel [..]
Zdroj: industrycult.cz

9

0   0

stavbyvedoucí


řídí a organizuje stavební práce. Je zodpovědný za realizaci staveb v souladu s příslušnou stavební dokumentací. http://www.celysvet.cz/sem/smlouvy/smlouva-na-vykon-stavbyvedouciho.php sp [..]
Zdroj: industrycult.cz

10

0   0

stavební dozor


kontrola provádných stavebních prací, především u stavebníka/investora, který staví svépomocí. Dle stavebního zákona 183/2006 Sb.§ 2, odst.(2) písm. d). stavební povolení
Zdroj: industrycult.cz


Pro zobrazení všech definic slova 32 se přihlašte, prosím.