ivarcs.cz

Website:http://www.ivarcs.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (31)

1

1   0

Výtlačná výška


V oboru čerpadel se používá jednotka tlaku daná tíhovým působením sloupce kapaliny dané hustoty (vody) vyjádřená výškou sloupce H v metrech. Při dopravě kapaliny požadovaného jednot [..]
Zdroj: ivarcs.cz

2

1   0

Rosný bod


Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100%). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace. Vzduch za určit [..]
Zdroj: ivarcs.cz

3

1   0

Klimatizace


Proces nebo zařízení na úpravu teploty a vlkkosti vzduchu. Tento pojem bývá velmi často nesprávně používán pro zařízení vzduchotechniky, ve kterém dochází pouze k úpravě teploty vz [..]
Zdroj: ivarcs.cz

4

1   0

Čerpadlo


Čerpadlo, neboli pumpa je stroj, který dodává kinetickou, potenciální, nebo tlakovou energii kapalině (případně i plynu nebo emulzi), která skrz něj protéká.
Zdroj: ivarcs.cz

5

0   0

Filtrační rychlost


objem kapalné fáze (filtrátu), jenž projde jednotkou filtrační plochy za jednotku času.[Tuček F., Chudoba J., Koníček Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL, Praha 1988, [..]
Zdroj: ivarcs.cz

6

0   0

Aktivní uhlí


se připravuje z různých surovin, např. z kostí, ořechových skořápek, z kvalitního uhlí, ropných produktů atd. Nejčastější a nejdostupnější obnovitelnou surovinou jsou však dřevě [..]
Zdroj: ivarcs.cz

7

0   1

Absorpce


je podobný proces jako adsorpce, ale při absorpci dochází k mnohem hlubšímu pronikání částic z jedné fáze do druhé (obdoba rozpouštění).[Tuček F., Chudoba J., Koníček Z.: Základní [..]
Zdroj: ivarcs.cz

8

0   0

Adsorpce


je sdílení hmoty mezi kapalinou a tuhou látkou. Adsorpcí na tuhých látkách (v oblasti úpravy vody se nejčastěji používá aktivní uhlí) se z kapalin odstraňují některé rozpuštěné s [..]
Zdroj: ivarcs.cz

9

0   0

Rychlost filtrace


je objem kapalné fáze (filtrátu), jenž projde jednotkou filtrační plochy za jednotku času.[Tuček F., Chudoba J., Koníček Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL, Praha 19 [..]
Zdroj: ivarcs.cz

10

0   0

Disperzní soustava


každou reálnou vodu můžeme považovat za disperzní soustavu. Disperzní soustava je systém, který se skládá nejméně ze dvou druhů hmoty, z nichž jedna je rozptýlena ve formě více nebo [..]
Zdroj: ivarcs.cz


Pro zobrazení všech definic slova 31 se přihlašte, prosím.