jobs.cz

Website:http://www.jobs.cz
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy5
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (264)

1.

2   0

Designer


Designer zajišťuje tvorbu návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
Zdroj: jobs.cz

2.

2   0

Archivář


Archivář provádí archivaci knihovních fondů a sbírek.
Zdroj: jobs.cz

3.

1   0

Technolog


Technolog stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu výroby se zvýšenými technologickými požadavky.
Zdroj: jobs.cz

4.

1   0

Režisér


Režisér je zodpovědný za celkové vyznění připravovaného díla.
Zdroj: jobs.cz

5.

1   0

Psychiatr


Psychiatr je lékař, který se zabývá nemocemi mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání nebo chování nemocných.
Zdroj: jobs.cz

6.

1   0

Korektor


Korektor upravuje texty tak, aby byly soudobě jazykově, terminologicky a stylisticky správné.
Zdroj: jobs.cz

7.

1   0

Historik


Historik je povolání, které se věnuje studiu a zkoumání dějinných událostí.
Zdroj: jobs.cz

8.

1   3

Herec


Herec podle dramatického textu interpretuje role tvůrčím způsobem – vypráví, přednáší v představeních v divadle, televizi, rozhlase, filmu nebo na jiných audiovizuálních nosičích.
Zdroj: jobs.cz

9.

1   0

Geodet


Geodet provádí odborné geodetické práce, zpracovává výsledky terénních prací a vytváří dokumentaci.
Zdroj: jobs.cz

10.

1   1

Ekolog


Ekolog samostatně a kompetentně metodicky řídí plnění všech povinností vyplývajících z právních a interních předpisů organizace.
Zdroj: jobs.cz


Pro zobrazení všech definic slova 264 se přihlašte, prosím.