kb.cz

Website:http://www.kb.cz
Obdržené pozitivní hlasy21
Obdržené negativní hlasy12
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (103)

1

6   1

Volatilita


Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost. Ve finančnictví se jedná o rozkolísanost cen, kurzů, sazeb atd.
Zdroj: kb.cz

2

3   1

Inkaso


Zadáním příkazu „inkaso“ majitel účtu (plátce) hlásí bance čísla účtů těch subjektů, kterým povoluje inkasní formu placení na vrub svého účtu. V případě inkas SIPO nemus [..]
Zdroj: kb.cz

3

3   0

Arbitráž


Jde o proces, který zajišťuje rovnováhu mezi identickými cennými papíry, tj. cennými papíry se stejným profilem (riziko/výnos), které se prodávají za stejnou cenu (zákon jedné cen [..]
Zdroj: kb.cz

4

2   0

Spot


Spot je promptní obchod: nákup nebo prodej jedné měny za druhou za aktuální kurs na finančním trhu v daném okamžiku.
Zdroj: kb.cz

5

1   1

ROA


Return On Assets je ukazatel, který popisuje zhodnocení celkových aktiv, tedy kolik bance vydělá jednotka aktiv za dané období. Určuje se poměrem čistého zisku po zdanění k průměrným [..]
Zdroj: kb.cz

6

1   2

Riziko


Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty, který přináší různá rizika. Nejvýznamnějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v [..]
Zdroj: kb.cz

7

1   1

LIBID


Zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID. LIBID – London Interbank Bid Rate.
Zdroj: kb.cz

8

1   1

Komoditní trhy


Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro a paladium). Zlato se někdy považuje za měnu. Potom spadá do kategorie měnových t [..]
Zdroj: kb.cz

9

1   1

Investiční kupón


Investiční kupón je cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za investiční kupóny.
Zdroj: kb.cz

10

1   0

Fundamentální analýza


Fundamentální analýza sleduje, do jaké míry cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě. Snaží se odpovědět na otázku, které akcie jsou nadhodnocené a které jsou podhodno [..]
Zdroj: kb.cz


Pro zobrazení všech definic slova 103 se přihlašte, prosím.