kr-zlinsky.cz

Website:http://www.kr-zlinsky.cz
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy0
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (23)

1

2   0

Bezúhonnost


za bezúhonného se pro účely zákona o zdravotních službách považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespo [..]
Zdroj: kr-zlinsky.cz

2

1   0

Pacient


  fyzická osoba, které jsou poskytovány zdravotní služby.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

3

0   0

Pokračování v poskytování zdravotních služeb


poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou za splnění podmínek ust. § 27 zákona o zdravotních službách.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

4

0   0

Obor zdravotní péče


zubní lékařství, farmacie, obory specializačního vzdělávání nebo obory certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů nebo farmaceutů podle jiného právního předpisu, odbornosti n [..]
Zdroj: kr-zlinsky.cz

5

0   0

Vlastní sociální prostředí pacienta


domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta, například zařízení sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školsk [..]
Zdroj: kr-zlinsky.cz

6

0   0

Návštěvní služba


poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a to zejména v případech, kdy se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže dostavit do zdravotnického zař [..]
Zdroj: kr-zlinsky.cz

7

0   0

Zdravotnické zařízení


prostory určené pro poskytování zdravotních služeb.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

8

0   0

Registrující poskytovatel


poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, v oboru zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví, kt [..]
Zdroj: kr-zlinsky.cz

9

0   0

Hospitalizace


se rozumí doba zpravidla delší než 24 hodin, po kterou je pacientovi přijatému na lůžko ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče poskytována lůžková péče.
Zdroj: kr-zlinsky.cz

10

0   0

Individuální léčebný postup


poskytování zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, v logické a časové posloupnosti konkrétnímu pacientovi, včetně jejich možných variant a metod. Součástí in [..]
Zdroj: kr-zlinsky.cz


Pro zobrazení všech definic slova 23 se přihlašte, prosím.