maximapojistovna.cz

Website:http://www.maximapojistovna.cz
Obdržené pozitivní hlasy15
Obdržené negativní hlasy7
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (158)

1.

3   1

Prolongace


je obnova smluv. Je to prodloužení pojistné smlouvy po ukončení pojistné doby beze změny pojistné smlouvy. Obchodník má nárok na celou provizi. Platí pro majetkové pojištění.
Zdroj: maximapojistovna.cz

2.

3   0

Področní placení


je způsob placení pojistného, kde je více než jedna splátka pojistného ročně.
Zdroj: maximapojistovna.cz

3.

3   0

Neinkasní intervence


je informace pro získatele, že je v nově sjednané smlouvě chyba, případně, že jsou nutné doplnit ještě další informace. Někdy je využíváno i pro jiné zprávy pro získatele, které [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

4.

1   0

Zajištění obligatorní


pojistitel (cedent) se zavazuje zajišťovat určitá, ve smlouvě specifikovaná rizika a zajistitel se zavazuje tato rizika do výše stanovené smlouvou převzít. Používá se ke krytí opakujíc [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

5.

1   0

Odložený počátek pojištění


je okamžik, kdy podmínky smlouvy vstoupí v platnost, může být od data sjednání odložen, pokud to pojistné podmínky a pracovní předpisy dovolují (tzn. počátek pojištění není standar [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

6.

1   0

Nahodilá událost


je taková událost, o které účastníci odůvodněně předpokládají, že může nastat v době trvání pojištění, nevědí však, kdy nastane, příp. zda k ní vůbec dojde. Je základním [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

7.

1   0

Karence


je čekací doba, ve které nevzniká v životním pojištění právo na plnění v případě pojistné události.
Zdroj: maximapojistovna.cz

8.

1   1

Exot


je předmět pojištění, které není upraveno pojistným podmínkami ani vzorovou (typizovanou) smlouvou. Sjednává se podle individuálních podmínek a ocenění.
Zdroj: maximapojistovna.cz

9.

0   0

CAPTCHA


URL adresa
Zdroj: maximapojistovna.cz

10.

0   0

Životní pojištění


je pojištění pro případ smrti pojištěného, pro případ dožití pojištěného určitého věku nebo pro případ jiné pojistné události.
Zdroj: maximapojistovna.cz


Pro zobrazení všech definic slova 158 se přihlašte, prosím.