osf-mvcr.cz

Website:http://www.osf-mvcr.cz
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (168)

1

2   0

Evaluace


Evaluace neboli hodnocení je proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá tak hospodárnosti při jejich čerpání.
Zdroj: osf-mvcr.cz

2

1   0

Projekt


Projekt je ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti.
Zdroj: osf-mvcr.cz

3

0   0

Žádost o platbu


Žádosti o platbu (ŽoP) jsou zasílány v intervalech, které stanoví smlouva o financování popř. Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Zdroj: osf-mvcr.cz

4

0   0

Způsobilé výdaje


Způsobilé výdaje (uznatelné náklady) jsou takové, které jsou v souladu s evropskou a českou legislativou a s operačními programy vč. navazujících dokumentů (především příruček [..]
Zdroj: osf-mvcr.cz

5

0   0

Zprostředkující subjekt


Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců.
Zdroj: osf-mvcr.cz

6

0   0

Závěrečná zpráva projektu


Závěrečná zpráva projektu je souhrnným strukturovaným informováním o řešení projektu za poslední periodicky stanovené období a zároveň konečným shrnutím celé doby řešení projek [..]
Zdroj: osf-mvcr.cz

7

0   0

Zásobník projektů


Seznam projektů, o kterých výběrová komise rozhodla, že nebudou podpořeny z disponibilních prostředků k podpoře, ale jsou „podporyhodné“ pro případ, že jiný vybraný proj [..]
Zdroj: osf-mvcr.cz

8

0   0

Zadávací řízení


Zadávací řízení nebo též výběrové řízení je postup, který je upraven buď zákonem, nebo jinými závaznými postupy (Pokyn, interní předpisy apod.), jehož cílem je výběr nejvhodn [..]
Zdroj: osf-mvcr.cz

9

0   0

Zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, při [..]
Zdroj: osf-mvcr.cz

10

0   0

Výzva


Vyhlášení výzvy probíhá v tisku a na internetových stránkách. V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotaci. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, priori [..]
Zdroj: osf-mvcr.cz


Pro zobrazení všech definic slova 168 se přihlašte, prosím.