pbo.cz

Website:http://www.pbo.cz
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy2
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (32)

1

6   1

Statutární orgán


Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (sdružení, spolku apod.). Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručení [..]
Zdroj: pbo.cz

2

0   0

Živnostenský rejstřík


Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad České republiky. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje související s provoz [..]
Zdroj: pbo.cz

3

0   0

Základní kapitál


Základní kapitál (dříve základní jmění) tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů vlastníků společnosti do společnosti. Základní kapitál se tvoř [..]
Zdroj: pbo.cz

4

0   0

Zakladatelská listina


Zakladatelská listina je právní dokument mající formu notářského zápisu, kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá spol [..]
Zdroj: pbo.cz

5

0   0

Virtuální sídlo


Virtuální sídlo nebo virtuální kancelář je služba určená podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi – právnické osobě – adresu za účelem jejího záp [..]
Zdroj: pbo.cz

6

0   0

Valná hromada


Valná hromada je časté označení nejvyššího orgánu obchodní společnosti či jiné právnické osoby korporačního typu, který dělá nejdůležitější rozhodnutí. Schází se v různýc [..]
Zdroj: pbo.cz

7

0   0

Statutární zástupce společnosti


Statutárním zástupce společnosti je osoba pověřená za společnost jednat. (u a.s. představenstvo v čele s jeho předsedou, u s.r.o. se jedná o jednatele).
Zdroj: pbo.cz

8

0   0

Správce vkladu


Podle společenské smlouvy musí být pří založení s.r.o. určen správce vkladu. Obykle to býva jeden ze společníků nebo banka (i když není zakladatelem). Správce vkladu je povinen vydat [..]
Zdroj: pbo.cz

9

0   0

Společník


Společník je osoba vlastnící určitý podíl na obchodní společnosti. Podíl je pojem obchodního práva, který představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí prá [..]
Zdroj: pbo.cz

10

0   0

Společenská smlouva


Společenská smlouva je smlouva, jíž zakladatelé zakládají obchodní společnost. V případě jediného zakladatele nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Společenská smlouva [..]
Zdroj: pbo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 32 se přihlašte, prosím.