pmo.cz

Website:http://www.pmo.cz
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy5
Karma:10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (99)

1.

6   2

Povodí


Území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku.. Obvykle jde o soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního [..]
Zdroj: pmo.cz

2.

3   1

Jez


Stavba umístěná v korytě toku, která v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům. Slouží hlavně k vytoření zdrže, získání spá [..]
Zdroj: pmo.cz

3.

2   0

Přehrada


Vzdouvací stavba, která přehrazuje vodní tok a jeho údolí a vytváří vodní nádrž. Přehradu tvoří přehradní hráz (přehradní těleso) spolu s funkčním zařízením  [..]
Zdroj: pmo.cz

4.

1   0

Vodoprávní evidence


Systematický přehled o všech rozhodnutích, vydaných vodoprávními orgány na základě zákona, včetně základních technických parametrů.
Zdroj: pmo.cz

5.

1   0

Vodohospodářská bilance


Porovnání požadavků na odběry povrchové i podzemní vody a vypouštění odpadních vod s využitelnou kapacitou vodních zdrojů. Srovnává se z hlediska množství, [..]
Zdroj: pmo.cz

6.

1   0

Recipient


Vodní tok, nádrž, zdrž, jezero, moře nebo propustné půdní vrstvy, pokud přijímají vodu z určitého povodí nebo vodu odpadní
Zdroj: pmo.cz

7.

1   0

Meliorace


Soubor různorodých opatření ke zlepšení půd, které jsou přirozeně málo úrodné nebo u nichž došlo v důsledku nevhodných zásahů či působením vnějších činitelů [..]
Zdroj: pmo.cz

8.

1   0

Hydrologická bilance


Porovnání přírůstků a úbytků vody a změn vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval.
Zdroj: pmo.cz

9.

0   0

Zdymadlo


Vodní dílo, vytvářející na vodní cestě plavební stupeň. Skládá se ze vzdouvací stavby a plavební komory nebo zdvihadla.
Zdroj: pmo.cz

10.

0   0

Zdrž


Úsek toku (přirozeného a umělého), ve kterém se zadržuje voda pro dosažení požadovaného spádu nebo hloubky vody. Zdrž se dělí na: a) Jezovou zdrž – úsek toku nad jeze [..]
Zdroj: pmo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 99 se přihlašte, prosím.