pppbruntal.cz

Website:http://www.pppbruntal.cz
Obdržené pozitivní hlasy90
Obdržené negativní hlasy44
Karma:47 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (593)

1

10   2

SIDERODROMOFOBIE


strach z jízdy vlakem
Zdroj: pppbruntal.cz

2

6   0

ALTRUISMUS


nesobecká láska k ostatním lidem
Zdroj: pppbruntal.cz

3

4   3

RELEVANTNÍ


závažný, dùležitý, významný, podstatný
Zdroj: pppbruntal.cz

4

3   2

KOHERENTNÍ MYŠLENÍ


souvislé myšlení (opak – inkoherentní)
Zdroj: pppbruntal.cz

5

3   0

IMAGINÁRNÍ


neskuteèný, vymyšlený
Zdroj: pppbruntal.cz

6

2   0

VITÁLNÍ


životný, životní, životaschopný, živelný
Zdroj: pppbruntal.cz

7

2   0

UTILITÁRNÍ


užitkový
Zdroj: pppbruntal.cz

8

2   0

SUBSTITUCE


náhrada, nahrazení, zastoupení
Zdroj: pppbruntal.cz

9

2   0

SOCIOGRAM


metoda sociometrické analýzy spoèívající v grafickém znázornìní výsledku sociometrického výzkumu vzájemných sociálních vztahù (další metodou sociometrické analýzy je sociometrick [..]
Zdroj: pppbruntal.cz

10

2   2

PROGRESIVNÍ


pokrokový
Zdroj: pppbruntal.cz


Pro zobrazení všech definic slova 593 se přihlašte, prosím.