pppbruntal.cz

Website:http://www.pppbruntal.cz
Obdržené pozitivní hlasy90
Obdržené negativní hlasy43
Karma:46 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (593)

1.

10   2

SIDERODROMOFOBIE


strach z jízdy vlakem
Zdroj: pppbruntal.cz

2.

6   0

ALTRUISMUS


nesobecká láska k ostatním lidem
Zdroj: pppbruntal.cz

3.

4   3

RELEVANTNÍ


závažný, dùležitý, významný, podstatný
Zdroj: pppbruntal.cz

4.

3   2

KOHERENTNÍ MYŠLENÍ


souvislé myšlení (opak – inkoherentní)
Zdroj: pppbruntal.cz

5.

3   0

IMAGINÁRNÍ


neskuteèný, vymyšlený
Zdroj: pppbruntal.cz

6.

2   0

VITÁLNÍ


životný, životní, životaschopný, živelný
Zdroj: pppbruntal.cz

7.

2   0

UTILITÁRNÍ


užitkový
Zdroj: pppbruntal.cz

8.

2   0

SUBSTITUCE


náhrada, nahrazení, zastoupení
Zdroj: pppbruntal.cz

9.

2   0

SOCIOGRAM


metoda sociometrické analýzy spoèívající v grafickém znázornìní výsledku sociometrického výzkumu vzájemných sociálních vztahù (další metodou sociometrické analýzy je sociometrick [..]
Zdroj: pppbruntal.cz

10.

2   2

PROGRESIVNÍ


pokrokový
Zdroj: pppbruntal.cz


Pro zobrazení všech definic slova 593 se přihlašte, prosím.