pppcl.cz

Website:http://www.pppcl.cz
Obdržené pozitivní hlasy26
Obdržené negativní hlasy21
Karma:6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (152)

1

8   1

RELEVANTNÍ


závažný, důležitý, významný, podstatný
Zdroj: pppcl.cz

2

3   0

INTELEKT


pojem označující soubor získaných a vrozených rozumových schopností klienta (též inteligence)
Zdroj: pppcl.cz

3

2   0

VIZUOMOTORICKÁ KOORDINACE


Jde o schopnost integrace zrakových vjemů s jemnou motorikou. Je jednou z důležitých podmínek úspěšného rozvoje grafických dovedností dítěte (psaní, kreslení), kdy dítě například m [..]
Zdroj: pppcl.cz

4

2   3

TENZE


napětí ovlivněné interakcí osob či vnitřních nebo vnějších vlivů (formy: zjevná či skrytá agresivita, intrapsychický či interpersonální konflikt aj.)
Zdroj: pppcl.cz

5

2   0

SUSPEKTNÍ


podezřelý (suspekce – podezření)
Zdroj: pppcl.cz

6

2   1

PUBESCENT


klient ve vývojové fázi puberty
Zdroj: pppcl.cz

7

2   0

PREDISPOZICE


náchylnost člověka k něčemu, sklon, vloha
Zdroj: pppcl.cz

8

1   1

VLOHA


vrozený předpoklad nebo potenciální schopnost k výkonu, úspěchu v určité oblasti činností nebo aktivit klienta (aptitude)
Zdroj: pppcl.cz

9

1   1

ÚZKOST


aktuální nepříjemný prožitek tísně či tísnivého napětí neurčitého obsahu (na rozdíl od strachu, který aktuálním nepříjemným prožitkem napětí s konkrétním obsahem)
Zdroj: pppcl.cz

10

1   1

TOLERANCE


snášenlivost
Zdroj: pppcl.cz


Pro zobrazení všech definic slova 152 se přihlašte, prosím.