realml.cz

Website:http://www.realml.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy3
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

1   0

Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy. Výměra parcel
Zdroj: realml.cz

2

1   0

Věcné břemeno


Omezuje práva vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věřitel
Zdroj: realml.cz

3

1   0

Rekonstrukce


Uvedeno do původní podoby nebo stavu, přestavba. Revitalizace
Zdroj: realml.cz

4

1   1

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba - podnikatel
Zdroj: realml.cz

5

1   0

Kolaudace


Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován. K [..]
Zdroj: realml.cz

6

1   0

Číslo popisné


Číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná budova trvalého charakteru, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným (červené čí [..]
Zdroj: realml.cz

7

1   0

Bytový dům


Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve kt [..]
Zdroj: realml.cz

8

0   0

Žadatel o úvěr


Osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba, či může o úvěr žádat více osob – žadatelů. Žadatelem je i právn [..]
Zdroj: realml.cz

9

0   0

Způsob využití nemovitosti


Popis, kterým se v katastru nemovitostí vyjadřuje podrobnější způsob využívání jednotlivých druhů pozemků, budov a jednotek. Zůstavitel
Zdroj: realml.cz

10

0   0

Zjednodušená evidence parcel


Je evidence zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu nejsou znatelné, protože tyto pozemky byly např. sloučeny do velkých půdních celků. Tato eviden [..]
Zdroj: realml.cz


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.