rkne.cz

Website:http://www.rkne.cz
Obdržené pozitivní hlasy18
Obdržené negativní hlasy10
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (199)

1.

3   0

Chata


Budova, poskytující dočasný odpočinek a rekreaci., není však určena pro trvalý pobyt. Dělí se na dvě pod-definice: rekreační stavba a zahrádkářská chata. Rekreační stavba je vymeze [..]
Zdroj: rkne.cz

2.

3   7

Fond oprav


Fond je souhrn majetku, obv. finančního, určený pro konkrétní účel. Fond oprav tvoří majitelé bytových jednotek, pomocí pravidelných, měsíčních příspěvků, pro účely údržby a [..]
Zdroj: rkne.cz

3.

2   1

Mezanin


Mezaninem označujeme podlaží, mezi 1. Patrem a přízemím.
Zdroj: rkne.cz

4.

2   0

Druhy pozemků


Mezi druhy pozemků řadíme: vodní plochy, zemědělské pozemky, ovocné sady, zahrady, trvalé travní porosty, louky a pastviny, vinice, orné půdy, zastavěné plochy, chmelnice, nádvoří, le [..]
Zdroj: rkne.cz

5.

1   0

Všeobecné obchodní podmínky


Jsou (ve smlouvě neuvedené) obchodní podmínky vztahu smluvních stran, jež jsou všeobecné povahy a danou smlouvu doplňují.
Zdroj: rkne.cz

6.

1   0

Vedlejší stavba


Utváří, podle §121 občanského zákoníku, příslušenství stavby hlavní, nebo doplňuje užívání pozemku a její zastavěná plocha není větší, než 100 m2. Vedlejšími stavbami nejso [..]
Zdroj: rkne.cz

7.

1   0

Typ parcely


KN (parcela katastru nemovitostí), ZE (parcela ve zjednodušené evidenci). ZE může být původem z evidence nemovitostí, z grafického přídělu, nebo pozemkového katastru nemovitostí.
Zdroj: rkne.cz

8.

1   0

Plomba


Práva a právní vztahy, zapsané v listině vlastnictví, které ovlivnila změna právních vztahů. Vyznačují se před označením nemovitosti (písmenem P
Zdroj: rkne.cz

9.

1   1

OSVČ


Zkratka označující fyzickou osobu, nebo podnikatele – osoba samostatně výdělečně činná.
Zdroj: rkne.cz

10.

1   0

LV


je veřejná listina obsahující soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží k prokazování tohoto vlastnictví.
Zdroj: rkne.cz


Pro zobrazení všech definic slova 199 se přihlašte, prosím.