ssum.sk

Website:http://www.ssum.sk
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy0
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (113)

1

1   0

FREKVENCIA


počet cyklov pravidelného procesu za jednotku času, obyčajne sa vyjadruje v herzoch (Hz) alebo jeho násobkoch (kHz, MHz). 1 Hz je jeden cyklus /sec..
Zdroj: ssum.sk

2

1   0

ECHO


akustický signál prinavrátivší sa od reflektora (miesta odrazu) alebo rozptylových (”scattering”) prvkov v médiu.
Zdroj: ssum.sk

3

1   0

DECIBEL


jednotka slúžiaca k vyjadreniu pomeru, o koľko je posudzovaná kvantita väčšia alebo menšia oproti referenčnej kvantite. Býva vyjadrená v logaritme pomeru.
Zdroj: ssum.sk

4

0   0

ZVUK


vibračná energia šíriaca sa médiom postupným pozdĺžnym vlnením. Tekutina a plyn prenášajú len longitudinálne vlny. Tuhé látky prenášajú aj iné vibrácie.
Zdroj: ssum.sk

5

0   0

WIDEBAND IMAGING


zobrazovanie pomocou sond, vysielajúcich UZ lúče v širokom pásme (vo viacerých pracovných frekvenciách).
Zdroj: ssum.sk

6

0   0

VIDEODENZITOMETRIA


kvantitatívne stanovenie jasu oblasti záujmu na obrazovke.
Zdroj: ssum.sk

7

0   0

UNENHANCED IMAGING


UZ zobrazenie bez použitia kontrastnej látky.
Zdroj: ssum.sk

8

0   0

ULTRAZVUK


zvuk s frekvenciou nad 20 kHz.
Zdroj: ssum.sk

9

0   0

VZORKOVACÍ OBJEM


miesto v priestore, skadiaľ sa zbierajú dáta pre analýzu v pulznom Doppleri. Jeho veľkosť je daná dĺžkou akustického impulzu a dĺžkou ”gate” pre rozsah pri príjme.
Zdroj: ssum.sk

10

0   0

TRANSMISIA


prenos energie cez akýkoľvek materiál.
Zdroj: ssum.sk


Pro zobrazení všech definic slova 113 se přihlašte, prosím.