studiummba.cz

Website:http://www.studiummba.cz
Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy8
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)



0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezeny



Definice (75)

1.

4   0

Kompetence


Slovo kompetence pochází z latinského slova con-petere, které znamená shodovat se, souhlasit. V dnešním pojetí managementu se kompetence v dříve používaném významu „mít pravomoc“ ji [..]
Zdroj: studiummba.cz

2.

2   0

Kompromis


Kompromis je způsob rozhodování nebo řešení sporů. Jedná se o výsledek, na který jsou ochotny přistoupit všechny zúčastněné strany. Kompromis ale nepředstavuje optimální způsob ře [..]
Zdroj: studiummba.cz

3.

1   0

Vedení týmů


Vedení týmů zahrnuje všechny činnosti, kterými je tým veden. Mezi hlavní úkoly vedení týmů patří formulování společného cíle, koordinování členů týmu, domlouvání pracovní st [..]
Zdroj: studiummba.cz

4.

1   0

Důvěra


Důvěra představuje vztah spoléhání na druhé lidi, instituce nebo věci. Důvěra zásadně ovlivňuje efektivitu managementu. V knize „Důvěra, jediná věc, která dokáže změnit vše” [..]
Zdroj: studiummba.cz

5.

1   1

Manažer


Manažer je člověk, který dosahuje výsledků pomocí jiných lidí. Jeho pracovní náplň může být rozdílná na různých řídících úrovních, ale vždy zodpovídá za chod dané části [..]
Zdroj: studiummba.cz

6.

1   1

Outsourcing


Outsourcing znamená přenesení vedlejší činnosti podniku na externího poskytovatele. Firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a přenechá je smluvně jiné společnosti, která [..]
Zdroj: studiummba.cz

7.

1   1

Projekt


Obecně se za projekt považuje řízená změna s cílem uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Vlastnosti projektu jsou následující: projekt je jedinečný, [..]
Zdroj: studiummba.cz

8.

0   0

Zpětna vazba


Pojem zpětná vazba se uplatňuje v mnoha oborech, např. v technice, biologii, ekonomii, ekologii a dalších. Obecně je zpětná vazba označení pro situaci (mechanismus či elektrický obvod), p [..]
Zdroj: studiummba.cz

9.

0   0

Výsledek


Výsledkem se v managementu rozumí dopad konání manažera, či jiných pracovníků do reality. Například při instalaci informačního systému se výsledkem nerozumí okamžik, kdy je systém s [..]
Zdroj: studiummba.cz

10.

0   0

Vyhodnocování projektů


Vyhodnocování projektů je součástí závěrečné fáze projektového řízení. Předmětem zájmu je zhodnocení všech etap projektového řízení. Podstatou je objektivní porovnání a hodn [..]
Zdroj: studiummba.cz


Pro zobrazení všech definic slova 75 se přihlašte, prosím.