trustservices.cz

Website:http://www.trustservices.cz
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (34)

1

3   1

statutární orgán


Statutární orgánem jsou osoby, které jsou oprávněny činit právní úkony právnických osob ve všech věcech
Zdroj: trustservices.cz

2

0   1

živnost volná


Živnost, pro jejíž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněn [..]
Zdroj: trustservices.cz

3

0   0

živnost vázaná


Živnosti, podmínkou jejichž provozování je odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona
Zdroj: trustservices.cz

4

0   0

živnost řemeslná


Živnost, uvedená v příloze č. 1 živnostenského zákona
Zdroj: trustservices.cz

5

0   0

živnost koncesovaná


Živnost, která je mezi živnostmi uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona.
Zdroj: trustservices.cz

6

0   0

základní kapitál


Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti.
Zdroj: trustservices.cz

7

0   0

vklad společníka


Souhrn peněžních prostředků ("peněžitý vklad") nebo jiných penězi ocenitelných hodnot ("nepeněžitý vklad"), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti [..]
Zdroj: trustservices.cz

8

0   0

valná hromada


Nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti kolektivní orgán v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci, resp. všichni akcionáři (mi [..]
Zdroj: trustservices.cz

9

0   0

subjekt


Právní subjekt označuje osobu - nositele práv a povinností. Kde najdete více informací o tomto pojmu: Ochrana osobních údajů
Zdroj: trustservices.cz

10

0   0

společník


Společníkem obchodní společnosti je právnická osoba nebo fyzická osoba, která poskytla vklad do základního kapitálu obchodní společnosti
Zdroj: trustservices.cz


Pro zobrazení všech definic slova 34 se přihlašte, prosím.