tvorbastranky.sk

Website:http://www.tvorbastranky.sk
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy7
Karma:10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (203)

1.

2   0

IM


Komunikátory na živý chat, live písomnú komunikáciu (ICQ, GTalk, Skype...).
Zdroj: tvorbastranky.sk

2.

2   0

Blog


Druh stránky, kde sú spravidla uverejòované osobné názory na aktuálne dianie, príp. podnikový denník, odborné tematické èlánky a s ob¾ubou prevádzkované na redakèných systémoch ako [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

3.

1   0

XML


Znaèkovací jazyk pre presný štruktúrovaný popis dokumentu na strojové spracovanie napr. v RSS.
Zdroj: tvorbastranky.sk

4.

1   0

WAP


Podpora stránok vo WAP.
Zdroj: tvorbastranky.sk

5.

1   0

Subdoména


Je to doména (názov), ktorá stojí pred bodkou predchádzajúcej úrovne domény. Napr. pri www.tvorbastranky.sk je sk národnou (TLD) doménou, tvorbastránky je názov domény 2. úrovne a www è [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

6.

1   0

SSID


Meno èi identifikátor bezdrôtovej siete WiFi.
Zdroj: tvorbastranky.sk

7.

1   0

IMAP


Protokol pre prístup a správu e-mailov na serveri.
Zdroj: tvorbastranky.sk

8.

1   0

IETF


Organizácia na rozvoj internetu a definovanie štandardov vydávajúca normy RFC.
Zdroj: tvorbastranky.sk

9.

1   0

HUB


Zariadenie na spojenie poèítaèov so sieou a posielanie všetkých dát všetkým poèítaèom.
Zdroj: tvorbastranky.sk

10.

1   1

Hardware


Fyzická èas poèítaèa (monitor, disk, klávesnica, myš, tlaèiareò, celá PC skriòa).
Zdroj: tvorbastranky.sk


Pro zobrazení všech definic slova 203 se přihlašte, prosím.