udlv.ff.cuni.cz

Website:http://udlv.ff.cuni.cz
Obdržené pozitivní hlasy138
Obdržené negativní hlasy80
Karma:57 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (433)

1

15   1

establishment


Kritické označení osob nebo skupin zaujímajících klíčové pozice ve společnosti nebo v politice a usilujících o udrržení svého postavení.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

2

13   9

nacionalismus


Politické hnutí  (a ideologie), jehož cílem je vytvoření státu s politickým a právním uspořádáním, který by byl územně vymezen a zajištěn, a to na základě společného jazyka, ku [..]
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

3

10   3

empatie


Vcitění, schopnost vžít se emočně do situace druhé osoby nebo se s ní identifikovat natolik, aby bylo možné porozumět jejímu chování.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

7   2

domov


Souhrn bližních, se kterými jedinec strávil na jednoom místě delší období svého života, přičemž má k těmto lidem i místu hluboký citový vztah.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

6   2

dekadence


Zánik, ústup a rozpad kultur, společností, elit a sociálních vrstev.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

6

5   4

demokracie


Systém vlády založený na veřejných rozhodnutích učiněných nezprostředkovaně občany přítomnými na shromážděních formou referenda.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

4   0

atavismus


Nový výskyt charakteristických rysů organismu, které se nejdříve vykytovaly u předků, ale po několik dalších generací nebyly dominantní.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

3   2

memorandum


Podrobně formulované (diplomatické i jiné) stanovisko, které je výsledným shrnutím určitého souboru poznatků, postojů apod..
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

9

3   5

demokracie


Politický systém, ve kterém důležitá rozhodnutí činí volení zástupci lidu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

10

3   1

demagogie


Argumentace používající zdánlivě logické postupy a falešné předpoklady s cílem předložit publiku přitažlivé ideje, které však pouze zakrývají skutečné osobní nebo skupinové hz [..]
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz


Pro zobrazení všech definic slova 433 se přihlašte, prosím.