udzs-sk.sk

Website:http://www.udzs-sk.sk
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (19)

1

2   1

Komorbidita


je súčasný výskyt dvoch alebo viacerých chorobných procesov bez vzájomného vzťahu.
Zdroj: udzs-sk.sk

2

1   0

Casemix


je aritmetický priemer relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov za určité časové obdobie a vyjadruje priemernú ekonomickú (nákladovú) náročnosť prípadu v sledov [..]
Zdroj: udzs-sk.sk

3

1   0

Casemix


je suma relatívnych váh všetkých hospitalizačných prípadov za určité časové obdobie.
Zdroj: udzs-sk.sk

4

0   0

Základná sadzba


je suma v absolútnej hodnote, ktorá je uhrádzaná v systéme DRG za jednotlivý prípad s relatívnou váhou 1,0. Základná sadzba sa stanovuje výpočtami vychádzajúcimi z disponibiln [..]
Zdroj: udzs-sk.sk

5

0   0

Výkonnostne orientovaná platba


je finančná odplata poskytovateľovi za celkovú liečbu súvisiacu s konkrétnou hospitalizáciou. To znamená, že nemocnica (lôžkové zdravotnícke zariadenie) nedostáva platbu za jednotlivé [..]
Zdroj: udzs-sk.sk

6

0   0

Vedľajšia diagnóza


je diagnóza, ktorá sa vyskytuje súčasne s hlavnou diagnózou alebo sa choroba/ťažkosti vyvinuli počas hospitalizácie.
Zdroj: udzs-sk.sk

7

0   0

Relatívna váha


je empiricky určená hodnota, ktorá popisuje relatívnym vyjadrením priemerne náklady na prípad príslušnej DRG skupiny. Relatívne váhy sa stanovujú  na základe údajov o nákladoch k j [..]
Zdroj: udzs-sk.sk

8

0   0

Pravidlá kódovania


je  metodika pre zdravotníckych pracovníkov, popisujúca pravidlá pre kódovanie  diagnóz a výkonov  hospitalizačného prípadu.
Zdroj: udzs-sk.sk

9

0   0

Komplikácia


je chorobný proces (alebo udalosť), objaviaci sa počas ochorenia, ktorý však nie je esenciálnou súčasťou tohto ochorenia, aj keď z tohto ochorenia môže vychádzať alebo môže mať nezáv [..]
Zdroj: udzs-sk.sk

10

0   0

Klasifikačný systém DRG


je ekonomicko-medicínsky klasifikačný systém, v ktorom sa hospitalizačné prípady na základe diagnóz a výkonov, ako i niektorých iných parametrov, zaraďujú do medicínsky podobných [..]
Zdroj: udzs-sk.sk


Pro zobrazení všech definic slova 19 se přihlašte, prosím.