vuvm.cz

Website:http://www.vuvm.cz
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy0
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (16)

1

3   0

Reedukace


využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí
Zdroj: vuvm.cz

2

0   0

Výchovný ústav


Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejm [..]
Zdroj: vuvm.cz

3

0   0

Výchovná skupina


Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je výchovná skupina nebo rodinná skupina. Výchovná skupina je základní organizační jednotkou v diagnostick [..]
Zdroj: vuvm.cz

4

0   0

Ústavní výchova


Za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem podává obecní úřad obce s rozšířenou působností návrh soudu na nařízení ústavní výchovy nebo na prodloužení či zru [..]
Zdroj: vuvm.cz

5

0   0

Speciální pedagogika


Speciální pedagogika je významná pedagogická disciplína orientovaná na výchovu, vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti a uplatnění zdravotně a sociálně znevýhodněných o [..]
Zdroj: vuvm.cz

6

0   0

Sociální znevýhodnění


Za sociální znevýhodnění se považuje prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochra [..]
Zdroj: vuvm.cz

7

0   0

Resocializace


Proces vedoucí k znovuuvedení do společnosti, znovuzakotvení ve společnosti.Hartlův psychologický slovník pojem resocializace chápe jako opětovnou socializaci člověka propuštěného [..]
Zdroj: vuvm.cz

8

0   0

Převýchova


obecně se tímto pojmem označuje překonávání výsledku dosavadní (stávající) výchovy, která je v souladu s cíli a normami určité společenské skupiny, v tom směru, aby výsl [..]
Zdroj: vuvm.cz

9

0   0

Předběžné opatření


Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně soudu [..]
Zdroj: vuvm.cz

10

0   0

Poruchy chování


Poruchy chování jsou charakterizovány opakovaným a přetrvávajícím agresivním, asociálním nebo vzdorovitým chováním. Takové chování by mělo výrazně překročit sociální chování [..]
Zdroj: vuvm.cz


Pro zobrazení všech definic slova 16 se přihlašte, prosím.