zentiva.cz

Website:http://www.zentiva.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy0
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (25)

1

2   0

Exspirace


Datum exspirace léku udává, do kdy lze při správném uchovávání lék použít bez rizika snížení jeho účinku či bezpečnosti; datum exspirace léku musí být na obalu léku vždy vyzna [..]
Zdroj: zentiva.cz

2

1   0

Šarže


Výroba léků probíhá většinou v šaržích; šarže je definované množství léku vytvořené v jediném výrobním procesu, tj. za stejných podmínek a mající tedy shodné vlastnosti; ka [..]
Zdroj: zentiva.cz

3

1   0

Recept


Lékařský předpis neboli psaný pokyn lékaře lékárníkovi k vydání, případně i přípravě určitého léku pro konkrétního pacienta; formulář receptu má několik částí včetně f [..]
Zdroj: zentiva.cz

4

0   0

Užívání léků


Účinky léků mohou být ovlivněny řadou vnějších a vnitřních faktorů, pro úspěšnost léčby je tedy důležité správné užívání léků; je nutné např. dodržovat doporučení lé [..]
Zdroj: zentiva.cz

5

0   0

Uchovávání léků


Správné uchovávání léku je důležité pro zachování jeho účinnosti a bezpečnosti; většina léků by měla být uchovávána při teplotě do 25°C a měla by být chráněna před světl [..]
Zdroj: zentiva.cz

6

0   0

Účinná látka léku


Základní léčivá látka, která je nositelem vlastních účinků léku; bývá uváděna jako podtitul obchodního názvu léku; lék obvykle obsahuje vedle vlastních účinných látek i pomocn [..]
Zdroj: zentiva.cz

7

0   0

Stabilizátor


Pomocná látka, která zajišťuje stálost léku, tzn. schopnost léku zachovat si ve stanovených mezích po určitou dobu a za stanovených podmínek uchovávání určené kvalitativní znaky.
Zdroj: zentiva.cz

8

0   0

Registrace léčiva


Povolení příslušné státní autority (v České republice je to Státní ústav pro kontrolu léčiv – zkratka SÚKL) používat a distribuovat určitý lék; na základě registračního říz [..]
Zdroj: zentiva.cz

9

0   0

Předávkování


Stav vyplývající z podání nadměrné dávky léku; v příbalovém letáku, který musí být přiložen ke každému léku, bývají popsány projevy předávkování a řešení jeho případ [..]
Zdroj: zentiva.cz

10

0   0

Prevence


Předcházení nemoci.
Zdroj: zentiva.cz


Pro zobrazení všech definic slova 25 se přihlašte, prosím.