Význam èisté obchodní jmìní
Co znamená slovo èisté obchodní jmìní? Zde naleznete 4 významů slova èisté obchodní jmìní. Můžete také přidat význam slova èisté obchodní jmìní sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

èisté obchodní jmìní


Aktuální tr¾ní hodnota v¹ech cenných papírù, hotovosti apod., do nich¾ podílový fond investoval svìøené peníze.
Zdroj: cechmal.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

èisté obchodní jmìní


je obchodní majetek podniku po odeètení závazkù vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikatelskou èinností.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

èisté obchodní jmìní


Èistá hodnota veškerého jmìní ve fondu.
Zdroj: vertesi.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

èisté obchodní jmìní


Celkový souhrnný objem penìžních prostøedkù vložených do fondu.
Zdroj: vysokyurok.cz

<< currency board medvìd >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam