Význam Žaloba
Co znamená slovo Žaloba? Zde naleznete 3 významů slova Žaloba. Můžete také přidat význam slova Žaloba sami

1

0   0

Žaloba


(lat. actio, angl./fr. action, něm. Klage) je procesní úkon, jímž se žalobce obrací na soud a žádá o ochranu svých porušených nebo ohrožených práv, eventuálně uplatňuje jiný návrh. Žaloba se uplatňuje jak v občanskoprávním sporném řízení, tak ve správní soudnictví. V občanskoprávním řízení jde např. o žalobu [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

2

0   0

Žaloba


Jako žaloba bývá označován návrh na zahájení řízení, kterým se žalobce domáhá u soudu přiznání určitého tvrzeného práva, na základě jehož mu náleží nějaké plnění z strany žalovaného.
Zdroj: ferovajustice.cz

3

0   0

Žaloba


Žaloba (lat. actio, angl./fr. action, něm. Klage) je procesní úkon, jímž se žalobce obrací na soud a žádá o ochranu svých porušených nebo ohrožených práv, eventuálně uplatňuje jin [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Žaloba
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Èistý zisk akumulovaný dluh >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam