Význam Životnost movité věci
Co znamená slovo Životnost movité věci? Zde naleznete 2 významů slova Životnost movité věci. Můžete také přidat význam slova Životnost movité věci sami

1

0   0

Životnost movité věci


schopnost plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při stanoveném systému předpokládané údržby a oprav; číselně se vyjadřuje např. technickým životem s předepsanou pravděpodobností, středním technickým životem nebo střední dobou používání. Mezním stavem se rozumí stav objektu, ve kterém musí být další využití objektu přerušeno pro neodstra [..]
Zdroj: posudek.com

2

0   0

Životnost movité věci


Schopnost movité věci plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při stanoveném systému předpokládané údržby a oprav. Číselně se vyjadřuje například technickým životem s předepsanou pravděpodob [..]
Zdroj: rkne.cz

Přidat význam slova Životnost movité věci
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Znalecký ústav ABREAKCE >>