Význam AIX
Co znamená slovo AIX? Zde naleznete 4 významů slova AIX. Můžete také přidat význam slova AIX sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AIX


Operaèní systém fy IBM založený na UNIXu.
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AIX


Advanced Interactive eXecutive. Operaèní systém firmyIBM založený na UNIXu. Byl urèen pøedevším pro øadu firemních RISCových poèítaèù RS/6000.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AIX


Advanced Interactive Executive
Zdroj: root.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AIX


AIX (Advanced Interactive eXecutive) je název proprietárního UNIXového operačního systému firmy IBM. Původně byl určen především pro RISCové pracovní stanice řady IBM 6150, nyní však podporuje celou ř [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< achromát akaricid >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam