Význam Adjustace
Co znamená slovo Adjustace? Zde naleznete 11 významů slova Adjustace. Můžete také přidat význam slova Adjustace sami

1

4   1

Adjustace


Adjustace znamená instalaci výtvarného díla (např. obrazu, sochy) na výstavě nebo v galerii, adjustace do rámu (vhodné zarámování, výběr materiálu), na sokl (volba správné výšky podstavce, rozměr [..]
Zdroj: avsign.cz

2

1   1

Adjustace


obecný slovník  Obecnì znamená opatøit vším potøebným, ve vinaøství se jedná o celkový vzhled lahve - její tvar, barva, øešení etikety i balení
Zdroj: vino-italiano.cz

3

1   1

Adjustace


třídění, balení a popis balíčků bankovek a mincí podle pravidel stanovených platnými právními předpisy (zejména vyhláškou ČNB č. 37/1994 Sb.).
Zdroj: sazebnik-kb.cz

4

1   1

Adjustace


Adjustace je celkový vzhled lahve vína, její tvar a ztvárnění etikety
Zdroj: vinospolmutenice.cz

5

1   1

Adjustace


Adjustace (také adjustáž či adjustování, z lat. ad-juxtare, přiblížit) znamená nastavení, přípravu, přizpůsobení – soubor různých lidských aktivit, které jsou nutné např. pro správné fungování nějakéh [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

2   2

Adjustace


Adjustace je také finální úprava výtvarného díla jako je grafika,malba na různých površích materiálu zvolených ke tvorbě. Dále také obrazy, reliéfy, a sochy. Konečná úprava díla je vysoce profesionální proces, jelikož ukazuje úroveň výtvarníka a jeho schopnosti ukončovat svá umělecká díla. Podle adjustace teda ukončení zhotoveného z děl se pozná úroveň autora. autor textu: Luděk Bari.
Luděk Bari - 27. srpna 2021

7

0   1

Adjustace


sociální pøizpùsobení skupinì
Zdroj: pppbruntal.cz

8

0   1

Adjustace


vybavení vším potøebným,pøipravení k èinnosti
Zdroj: islo.cz

9

0   1

Adjustace


Adjustace je celkový vzhled lahve vína, její tvar a ztvárnění etikety
Zdroj: global-wines.cz

10

0   1

Adjustace


sociální pøizpùsobení skupinì
Zdroj: help24.cz

11

0   2

Adjustace


Adjustace je celkový vzhled lahve vína, její tvar a ztvárnění etikety
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

Přidat význam slova Adjustace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Vino Italiano Agrafa >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam