Význam Administrátor
Co znamená slovo Administrátor? Zde naleznete 14 významů slova Administrátor. Můžete také přidat význam slova Administrátor sami

1

0   0

Administrátor


Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného [..]
Zdroj: czechwealth.cz

2

0   0

Administrátor


Správce oddìleného území; v církvi doèasný duchovní správce farnosti èi diecéze, není-li jmenován faráø èi biskup. Apoštolským administrátorem je prelát øídící administrativu [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

Administrátor


Servisní organizace, která vypočítává hodnotu fondu a také sleduje (vytváří) seznam podílníků fondu. U fondů, které služeb administrátora nevyužívají a počítají si hodnotu fondu [..]
Zdroj: rsj.com

4

0   0

Administrátor


správce; zatímní správce farnosti
Zdroj: islo.cz

5

0   0

Administrátor


Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného papíru nebo k zajištění nezbytných úkonů pro vydání nové emise cenných papír [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

6

0   0

Administrátor


Osoba, která zajišťuje vyplacení výnosů dluhopisu a splacení jmenovité hodnoty spořicích státních dluhopisů. Administrátorem spořic [..]
Zdroj: sporicidluhopisycr.cz

7

0   0

Administrátor


správce informaèního systému (IS), který jako u¾ivatel má neomezená u¾ivatelská práva. Je oprávnìn nejen ke konfiguraci systému, ale také k nastavování práv pro ostatní u¾ivatele. [..]
Zdroj: postsignum.cz

8

0   0

Administrátor


Fyzická osoba určená oprávněnou osobou k přístupu do datové schránky k tomu, že může činit úkony, které jsou podle zákona 300/2008 Sb. vyhrazeny ve vztahu k pověřeným osobám a k mi [..]
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

9

0   0

Administrátor


Fyzická nebo právnická osoba, která byla emitentem pověřena k zajištění výplaty výnosů plynoucích z vlastnictví cenného papíru a/nebo k zajištění nezbytných úkonů pro vydání nové emise cenných papírů.
Zdroj: fondmarket.cz

10

0   0

Administrátor


Osoba pověřená administrací inovačních výzev a inciativ Aktivních členů IPZK
Zdroj: otevreneinovace.cz

11

0   0

Administrátor


Administrátor je obvykle v programe definovaný užívate¾ s neobmedzenými prístupovými právami, ktorý môže ïalším užívate¾om pridáva a odobera jednotlivé oprávnenia pre prácu v [..]
Zdroj: stormware.sk

12

0   0

Administrátor


Správce informačního systému (IS), který jako uživatel má právo přidávat či ubírat další uživatele. Dále také může žádat o znepřístupnění schránky a o povolení příjmu kome [..]
Zdroj: czechpoint.cz

13

0   0

Administrátor


Administrátor může označovat:osoba, která pravidelně vykonává správu nebo službyzástupce, dočasně pověřený výkonem či vedením nějakého úřadusprávce, která vykonáv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   0

Administrátor


Administrátor je v církvi kněz, který byl dočasně pověřen vedením farnosti nebo diecéze. Specifickým pojmem je apoštolský administrátor, který trvale vede apoštolskou administraturu.A [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Administrátor
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Druhy pozemků Analýza >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam