Význam Akceptace
Co znamená slovo Akceptace? Zde naleznete 22 významů slova Akceptace. Můžete také přidat význam slova Akceptace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


pøijetí, uznání, akcept
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


Přijetí (návrhu). Například u cizí směnky se tímto aktem stává akceptant cizí směnky přímým dlužníkem.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


Uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanovené pro daný druh pojištění ve smyslu pojistného rizika.
Zdroj: optimalizace-financi.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


přijetí návrhu, např. pojistné smlouvy
Zdroj: activum.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


Přijetí návrhu, např. pojistné smlouvy.
Zdroj: brokervision.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění
Zdroj: financeproradost.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, splňuje-li podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu se může stát buď včasným prohlášením učiněným osobou, které byl návrh určen, nebo jiným včasným jednáním (např. zaplacením smluveného poj [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


Uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanovené pro daný druh pojištění ve smyslu pojistného rizika.
Zdroj: metlife.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splòuje podmínky stanovené pro daný druh poji¹tìní
Zdroj: top-pojisteni.cz

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Akceptace


Přijetí, souhlas, např.směnky nebo smlouvy.
Zdroj: usetritnadanich.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


jedná se o přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu může být buď včasným prohlášením osoby, které byl návrh učiněn, nebo jiným včasným jednáním – např. zaplacením sjednaného pojistného. Smlouva je následně uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu na uzavření smlouvy nabývá účinnosti.
Zdroj: aquelcredit.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


potvrzení formální úplnosti a pøijatelnosti žádosti (projektu), umožòuje postoupení žádosti v procesu administrace k vìcnému hodnocení žádosti (projektu);
Zdroj: opzp.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


pøijímání, kladný vztah (napø.k dítìti)
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


Akceptace je uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: ruceni.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


přijetí; akt, kterým akceptant cizí směnky stává přímým dlužníkem V cizí směnce výstavce přikazuje směnečníkovi, aby zaplatil určitou částku. Směnečník akceptací směnky (podpisem na lící, případně s doložkou "přijato" nebo obdobnou) přijímá povinnost zaplatit za směnku a stává se přímým dlužníkem. Viz také akceptant (u směnek) [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


Přijetí souhlas  např.směnky nebo smlouvy.
Zdroj: uctovani.net

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu se může stát buď…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, splňuje-li podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: salvepojisteni.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


pøijímání, kladný vztah (napø.k dítìti)
Zdroj: help24.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Akceptace


Akceptace je obecně přijetí určitého návrhu. V právu obvykle označuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy, specificky se však tento pojem používá při přijetí směnky cizí.
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Akceptace


Pøijetí. Napøíklad u smìnky. Tímto aktem se stává akceptant cizí smìnky pøímým dlu¾níkem.
Zdroj: klo.cz (offline)

<< zen Akcie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam