Význam Alokace
Co znamená slovo Alokace? Zde naleznete 22 významů slova Alokace. Můžete také přidat význam slova Alokace sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Rozmístění aktiv. V rámci portfolio managementu (řízení majetku) se jím rozumí optimalizace rozdělení majetku mezi jednotlivé investičn&i [..]
Zdroj: csas.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Rozložení aktiv, obvykle podle typu cenných papírù, mùže být i podle regionù nebo mìn èi prùmyslových oborù.
Zdroj: fxstreet.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


objem finančních prostředků, které je možné rozdělit na jednotlivé projekty v rámci dané fiche
Zdroj: svatojirskyles-mas.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Alokace


5. března 2009: Alokace je objem finančních prostředků určený pro danou oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu. Alokací se dle kontextu rozumí též množství finančních prostředků určených pro daný stát, pro ... číst více...
Zdroj: strukturalni-fondy.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


"alokace" je pojmenování pro vymezený prostor např. sklad, prodejna, bankovní účet, pokladna, sídlo…
Zdroj: bmservis.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


rozložení aktiv, obvykle podle typu cenných papírů, může být i podle regionů nebo měn či průmyslových oborů.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


objem finančních prostředků, který Evropská komise schválila jako maximální pro účelové využití na úrovni operačního programu (OP) nebo prioritní osy
Zdroj: czechinvest.org (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Rozmístění aktiv. V rámci portfolio managementu (řízení majetku) se jím rozumí optimalizace rozdělení majetku mezi jednotlivé investiční instrumenty tak, aby bylo vyhovující pro klienta a zároveň bral [..]
Zdroj: investicniklub.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Alokace je objem finančních prostředků určený pro danou oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu. Alokací se dle kontextu rozumí též množství finančních prostředků určených pro daný stát, pro příslušný cíl regionální politiky nebo pro určitý operační program.
Zdroj: jihovychod.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


rozmístìní, rozložení, umístìní
Zdroj: islo.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


aktiv Proces rozdělování disponibilních finančních prostředků shromážděných v portfoliu do různých investičních instrumentů - akcií, dluhopisů, termínovaných vkladů atd. Investice mohou být také rozlo [..]
Zdroj: woodis.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Rozložení aktiv do investičních nástrojů. Aktiva jsou obvykle alokovány podle typu cenných papírů, regionů, měn či průmyslových oborů.
Zdroj: patria-direct.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


rozmístění, přidělení, rozdělení např. rozdělení výrobních faktorů mezi jednotlivé směry užití
Zdroj: business.center.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Objem finančních prostředků, který je určen pro konkrétní oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu.
Zdroj: osf-mvcr.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Objem finanèních prostøedkù urèených k rozdìlení v programu Zelená úsporám.
Zdroj: zelenausporam.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Umístění, rozmístění - většinou ve smyslu optimalizace umístění zdrojů: výrobních, finančních, zaměstnaneckých (lidských) apod. Pojem realokace se užívá při rozmisťování, ke kterému dochází následkem...
Zdroj: andromedia.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Pod pojmem alokace se rozumí množství finančních prostředků určených pro daný stát v rámci určitého operačního programu pro danou oblast podpory nebo prioritní osu.
Zdroj: dotaceonline.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


objem finančních prostředků, který Evropská komise schválila jako maximální pro účelové využití na úrovni operačního programu (OP) nebo prioritní osy  
Zdroj: mpo-oppi.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Rozdělování finančních prostředků, kulturních zdrojů, mocenských pozic a privilegií v systému sociálních rolí.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Maximální objem finančních prostředků, které jsou schváleny Evropskou komisí a které se následně účelově využijí v rámci Operačního programu anebo prioritní osy.
Zdroj: enovation.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Alokace


Alokace (z lat. locus, místo) znamená přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, instituci a podobně. Důležitým prostředkem alokace zdrojů v hospodářství je trh, kde se podle L. von Misese [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Alokace


rozložení aktiv podle typu cenných papírů, regionů, měn nebo průmyslových oborů
Zdroj: mojeinvestice.cz

<< Adicionalita Analýza projektu >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam