Význam Antipatie
Co znamená slovo Antipatie? Zde naleznete 2 významů slova Antipatie. Můžete také přidat význam slova Antipatie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Antipatie


Opak sympatií, negativní emocionální vztah mezi lidmi, nezdùvodnìný rozumem; je vždy pøekážkou jejich vzájemné spolupráce. Mùže se projevovat i k vìcem.
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antipatie


odpor nebo nechu k urèitým osobám, èinnostem, vìcem
Zdroj: islo.cz
<< Antika Antisemitismus >>