Význam Antipatie
Co znamená slovo Antipatie? Zde naleznete 2 významů slova Antipatie. Můžete také přidat význam slova Antipatie sami

1

1   0

Antipatie


Opak sympatií, negativní emocionální vztah mezi lidmi, nezdùvodnìný rozumem; je vždy pøekážkou jejich vzájemné spolupráce. Mùže se projevovat i k vìcem.
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Antipatie


odpor nebo nechu k urèitým osobám, èinnostem, vìcem
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova Antipatie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Antika Antisemitismus >>