Význam Apokryfy
Co znamená slovo Apokryfy? Zde naleznete 3 významů slova Apokryfy. Můžete také přidat význam slova Apokryfy sami

1

0   0

Apokryfy


Skryté, utajené; asi 100 starozákonních a stejný poèet novozákonních textù, které nebyly rùznými upravovateli pøevzaty do Bible, nebo se jevily jako nevhodné. Rùzná biblická n [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Apokryfy


Veršovaná epika - texty, které se nedostaly do Bible, nebo které tam nebyly dány zámìrnì.
Zdroj: islo.cz

3

0   0

Apokryfy


Apokryf (řec. ἀπόκρυφος = skrytý, zahalený) je v různém kontextu literární: Teologie užívá pojmu „apokryf“, když označuje text, který do biblického kánonu nepatří, avša [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova Apokryfy
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Antologie Apoštol >>