Význam BIOS
Co znamená slovo BIOS? Zde naleznete 10 významů slova BIOS. Můžete také přidat význam slova BIOS sami

1

5   1

BIOS


Basic Input/Output System - základní vstupně-výstupní systém. Základ pro fungování počítače, resp. základní desky. Dá se říci, že se jedná o propojení Hardwaru a operačního syst [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

2   1

BIOS


Basic Input/Output System - základní software poèítaèe uložené v ROM èi EPROM slouží k nastartování systému a pøedání kontroly operaènímu systému. BIOS také mùže vystupovat jako [..]
Zdroj: labo.cz

3

0   1

BIOS


Basic Input/Output System - základní program pro spuštìní poèítaèe (operaèního systému), obvykle v pamìti ROM/EEPROM na základní desce PC
Zdroj: cadcam.cz

4

0   1

BIOS


Basic Input Output System je v počítačích třídy PC základní komunikační vrstva mezi hardwarem a operačním systémem. Inicializuje a nastavuje některá zařízení. Uživatel může tento [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

5

0   1

BIOS


Basic Input/Output System - základní program pro spuštìní poèítaèe (operaèního systému), obvykle v pamìti ROM/EEPROM na základní desce PC
Zdroj: cadforum.cz

6

0   1

BIOS


1. život, jeho projevy a formy, organická pøíroda; 2. soubor látek nezbytných pro rùst nìkterých kvasinek a hub
Zdroj: islo.cz

7

0   1

BIOS


(z angl. Basic Input/Output Setup) slouží k nastavevení/detekci komponent a spolupráce základní desky s operaèním systémem
Zdroj: it-slovnik.cz

8

0   1

BIOS


Základní program počítače, který slouží pro zavedení základních operací ještě před spuštěním operačního systému.
Zdroj: onas.cz

9

0   1

BIOS


(Basic Input Output System) patří k nejdůležitějším součástem motherboardů. BIOS je program, který je uložen v paměti ROM (EPROM nebo FlashROM), ve kterém se uchovávají informace o tom, jak se má základní deska chovat po zapnutí počítače - např. priorita hardware, ze kterého se zavádí (bootuje) operační systém (HDD, DV [..]
Zdroj: pocitace-internet.cz

10

0   1

BIOS


BIOS (anglicky Basic Input-Output System) implementuje základní vstupně–výstupní funkce pro počítače IBM PC kompatibilní a představuje vlastně firmware pro osobní počítače. V současn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova BIOS
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< bioluminiscence biota >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam