Význam Bednìní
Co znamená slovo Bednìní? Zde naleznete 4 významů slova Bednìní. Můžete také přidat význam slova Bednìní sami

1

0   1

Bednìní


používá se k tomu, aby se èerstvì nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud neztvrdne.
Zdroj: stavimedum.cz

2

0   1

Bednìní


Používá se k tomu, aby se èerstvì nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud neztvrdne.
Zdroj: bydlenisnu.cz

3

0   1

Bednìní


pou¾ívá se k tomu, aby se èerstvì nalitý beton udr¾el v po¾adovaném tvaru, dokud neztvrdne
Zdroj: libros.cz

4

0   1

Bednìní


Používá se k tomu, aby se èerstvì nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud neztvrdne. K tomuto úèelu jsou užívány bednicí desky nebo dílce z jehliènatého døeva, pøekližky s vrstvou syntetické pryskyøice, tvrdé døevovláknité desky, plastové desky nebo ocelové plechy.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

Přidat význam slova Bednìní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Balkónové dveøe Beton >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam