Význam Bezpeènostní sklo
Co znamená slovo Bezpeènostní sklo? Zde naleznete 4 významů slova Bezpeènostní sklo. Můžete také přidat význam slova Bezpeènostní sklo sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezpeènostní sklo


sklo se neroztøíští, ale rozpadne se na tupé èásteèky nebo jen praskne.
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezpeènostní sklo


Sklo se neroztøíští, ale rozpadne se na tupé èásteèky nebo jen praskne.
Zdroj: bydlenisnu.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezpeènostní sklo


sklo se neroztøí¹tí, ale rozpadne se na tupé èásteèky nebo jen praskne 
Zdroj: libros.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bezpeènostní sklo


Sklo, které se v pøípadì rozbití neroztøíští, ale rozpadne se na tupé èásteèky, nebo jen praskne.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz (offline)

<< Betonové støešní tašky Beztlaková voda >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam