Význam Chiméra
Co znamená slovo Chiméra? Zde naleznete 8 významů slova Chiméra. Můžete také přidat význam slova Chiméra sami

1

11   0

Chiméra


V původním významu bájná mytická bytost, která měla podobou lva, kozy a draka. V přeneseném slova smyslu se jedná o myšlenkový konstrukt, který nekoresponduje se skutečností.
Zdroj: spindoctors.cz

2

2   0

Chiméra


Chiméra (latinsky Chimaera, řecky Chimaira) je v řecké mytologii dcerou stohlavého obra Týfóna a Echidny, napůl ženy, napůl hada. Sama je fantastická nestvůra. Chiméra měla zpředu podob [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1   1

Chiméra


Jedinec, který obsahuje buòky ze dvou zygot, s dvìma rùznými genotypy.
Zdroj: user.mendelu.cz

4

0   0

Chiméra


1. obluda, pøíšera; 2. pøelud, klamná pøedstava; 3. jedinec složený z geneticky rozdílných bunìk 4. druh paryby s bizarním tvarem tìla
Zdroj: islo.cz

5

0   0

Chiméra


podstatné jméno chiméra pochází z řečtiny, a to konkrétně z řecké mytologie. Chiméra byla v řecké mytologii bájná nestvůra, zčásti lev, zčásti divoká koza a zčásti drak, která střežila vstup do podsvětí. Výraz chiméra nicméně zobecněl, přičemž jako chiméra byla, resp. je označována jakákoliv nadpřirozená obluda či příšera.

Slovo chiméra má nicméně druhý význam, odvozený právě z nadpřirozené, nadpozemské obludy. Jako chiméra je označován též přelud, tj. věc, kterou ještě nikdo nespatřil, klam, cosi nereálného či nadpozemského. Jako příklad použití slova chiméra lze uvést větu „honit se za chimérou“, tj. honit se za něčím nereálným, tj. něčím, co nemá smysl.
Honzi - 4. prosince 2018

6

1   1

Chiméra


Chiméra může být: Chiméra (mytologie) – ve starořeckých bájích obluda, příšera s částmi těla lva, kozy, draka a hada. Chiméra (biologie) – jedinec, který je složený z buněk, kt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

Chiméra


Chiméra, řecky Χίμαιρα, Chímaira je přírodní vývěr zemního plynu pojmenovaný podle mytologické příšery chrlící oheň – Chiméry. Turecky se toto místo nazývá Yanartaş, či [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

Chiméra


Chimérismus je stav, kdy se v jednom těle vyskytují dvě buněčné populace, každá od jiného jedince. Tyto populace se liší geneticky či dokonce pohlavím. Takový jedinec se nazývá chimé [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Chiméra
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Chiazma Chromatida >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam