Význam Cookies
Co znamená slovo Cookies? Zde naleznete 28 významů slova Cookies. Můžete také přidat význam slova Cookies sami

1

1   0

Cookies


Textové informace (textové soubory), které Web server posílá uživateli a slouží k zapamatování specifických informací o uživateli.
Zdroj: czmi.cz

2

1   1

Cookies


Cookie je malý kód (představte si ho třeba jako znakový řetězec), který si webová stránka prostřednictvím prohlížeče ukládá na PC uživatele za účelem pozdější komunikace. Jedná [..]
Zdroj: mediaguru.cz

3

0   0

Cookies


Cookies je pojem, který označuje malé množství dat, jež pošle www server prohlížeči a ten je uloží do stanovené složky v počítači uživatele. Při opakované návštěvě daného serv [..]
Zdroj: crescogroup.org

4

0   0

Cookies


Malé textové súbory, ktoré Web server posiela užívateľovi. Slúži k zapamätaniu špecifických informácií o užívateľovi.
Zdroj: amonitsro.sk

5

0   0

Cookies


malé textové soubory, které webový prohlížeč
Zdroj: cevelova.cz

6

0   0

Cookies


Textové soubory obsahující údaje o návštěvě webu uživatelem, zasílané z webového serveru na počítač uživatele, do internetového prohlížeče, při prvním přihlášení na server. Běžně slouží k identifikaci uživatele a evi [..]
Zdroj: studio20.cz

7

0   0

Cookies


Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každ [..]
Zdroj: advin.cz

8

0   0

Cookies


Soubory ulo¾ené v poèítaèi weby za úèelem ulo¾ení preferencí, jako jsou pøihla¹ovací informace.
Zdroj: datoveschranky.info

9

0   0

Cookies


je malé množství dat, které si webové stránky uloží ve vašem počítači, aby věděla, že už jste stránky navštívil - může si tam ukládat více informací o návštěve. Cookies, ste [..]
Zdroj: nux.cz

10

0   0

Cookies


Cookies (od anglického cookie - oplatka, koláček, sušenka) označuje malé množství dat, které webová stránka odešle Vašemu webovému prohlížeči a ten je uloží na Váš počítač. Při každém dalším přístupu na tyto webové stránky, webový prohlížeč pošle tato data zpět a tak dochází k oboustranné komunikaci mezi pr [..]
Zdroj: omnio.cz

11

0   0

Cookies


Cookie (anglicky sušenka, nebo koláèek) - jsou informace, které se ukládají v internetovém prohlížeèi na stranì klienta. Slouží napøíklad k uložení informace o tom, co obsahuje nákup [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0   0

Cookies


Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživate [..]
Zdroj: siteone.cz

13

0   0

Cookies


Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejnou stránku, prohlíže [..]
Zdroj: adaptic.cz

14

0   0

Cookies


Malý datový soubor vygenerovaný webovým serverem a uložený na počítači uživatelů pro příští přístup. Cookie může obsahovat pořadové číslo, emailovou adresu, odkaz na inzerenta a [..]
Zdroj: interactive.medea.cz

15

0   0

Cookies


označuje textový soubor v uživatelově prohlížeči uchovávající potřebné informace pro pozdější použití (např. odkud návštěvník přišel)
Zdroj: mladypodnikatel.cz

16

0   0

Cookies


Drobné textové soubory, které vám posílají do poèítaèe servery, se kterými se vá¹ poèítaè pøi procházení sítí domlouval. Díky tomu si vás nav¹tívené stránky pamatují. Nìkte [..]
Zdroj: torreno.freepage.cz

17

0   0

Cookies


soubor, který se do vašeho počítače uloží po návštěvě určitých webových stránek. Při každé další návštěvě těchto stránek je cookie zaslán zpět na server, kde jsou webové stránky umístěny. Cookies umožňují uložit vaše nastavení stránek a jsou používány pro uskutečňování prodeje přes internet. Pokud cook [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz

18

0   0

Cookies


malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do předem dané složky na disku počítače, slouží například pro z [..]
Zdroj: facebook-stranka.cz

19

0   0

Cookies


Cookies je soubor vytvořený webovou stránkou a uložený ve vašem počítači, který obsahuje např. informace o nastaveních při návštěvě této webové stánky. Cookies mohou také obsahova [..]
Zdroj: oxyshop.cz

20

0   0

Cookies


Označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé dalš&iacu [..]
Zdroj: pixio.cz

21

0   0

Cookies


Cookies jsou velmi malé textové soubory, které se mohou vytvářet při návštěvě webové stránky a ukládají se v počítači návštěvníka prostřednictvím prohlížeče. Slouží k lepší identifikaci uživatele na určité webové stránce, je možné uložit specifické nastavení stránky pro každého návštěvníka.
Zdroj: seoslovnik.info

22

0   0

Cookies


Název z anglického cookie, které znamená koláček, oplatka nebo sušenka. Cookie se používá k označení souboru dat, která server pošle prohlížeči a ten je uloží na vašem počítači. [..]
Zdroj: sovanet.cz

23

0   0

Cookies


Cookies jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do předem dané složky ve vašem počítači. Nejčastěji se používají pro zapamatování uživatelských nastavení nebo automatické přihlašování.
Zdroj: web-levne.com

24

0   0

Cookies


malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele, slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů 
Zdroj: webstranky.cz

25

0   0

Cookies


Cookies jsou krátké informace, které si webová stránka mùže uložit do prohlížeèe pro pozdìjší použití.
Zdroj: optimato.cz

26

0   0

Cookies


Cookies (také web cookie, http cookie, browser cookie) se používají pro zasílání statusových organizací internetovému prohlížeči, který je pak zasílá zpátky původní stránce, ze kte [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

27

0   0

Cookies


Anglický termín sušenka nebo oplatka označuje v kontextu Internetu technologii ukládání dat webovou stránkou v počítači návštěvníka. Velikost těchto dat je většinou omezena na 4 kiB a obsah cookie není možné spustit. Z hlediska bezpečnosti se tak jedná o velmi bezpečnou technologii. Každý prohlížeč umí na požádání [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

28

0   0

Cookies


Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každ [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Cookies
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Clutter Redirect >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam